NATURALNE LECZENIE

KOKTAJL NATURALNYCH SKŁADNIKÓW W
100% RADZI SOBIE Z KOMÓRKAMI RAKA PIERSI

Kompozycja 6 naturalnych składników roślinnych zabija 100% komórek raka piersi w badanych próbkach, nie szkodząc przy tym zdrowym komórkom.

Do podstawowych przyczyn nawrotów choroby oraz zgonów zalicza się wymykające się terapii niewielkie grupy komórek. Te często wielolekooporne komórki cechują się zdolnością tworzenia nowych guzów, dlatego tak bardzo istotne jest opracowywanie nowych podejść, by skuteczniej i bezpieczniej leczyć lub zapobiegać rakowi piersi - podkreśla dr Madhwa Raj z Centrum Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Stanowego Luizjany.

Początkowo Amerykanie testowali 10 ochronnych subsubstancji, potem okroili zestaw do 6 pozycji - kurkuminy, izoflawonu z soi, indol-3-karbinolu z warzyw kapustowatych, fikocyjaniny C z sinic, resweratrolu z winogron i kwertecyny z warzyw czy herbaty. Naukowcy aplikowali je w bioosiągalnych stężeniach do hodowli komórek raka piersi i kontrolnych. Związki testowano w pojedynkę i łącznie. Okazało się, że z osobna były one nieskuteczne, lecz razem hamowały wzrost komórek raka sutka nawet o ponad 80%, ograniczały migrację oraz inwazję, prowadziły do zatrzymania cyklu komórkowego, a także wyzwalały proces prowadzący do śmierci komórkowej (skutkiem tego było unicestwienie 100% komórek próbki). Nie stwierdzono szkodliwego wpływu koktajlu na zdrowe komórki. Podczas dalszych badań zidentyfikowano kilka genów, które można by wykorzystać w roli markerów postępów terapii.

Źródło: LINK!