NATURALNE LECZENIE

INNE SPOJRZENIE NA STWARDNIENIE ROZSIANE
(CZĘŚĆ 2)
LINK! DO CZĘŚCI 1

LINK! DO CZĘŚCI 3

W większości starożytnych chińskich tekstów medycznych istnieją pewne odniesienia do chorób z objawami osłabienia mięśni. Są to tak zwane - weizheng: objawy zwiotczenia. Istnieją cztery podstawowe przyczyny do rozwoju tych zespołów chorobowych

1. Gorączkowe choroby (obecnie uznaje się, że są spowodowane przez zakażenia), uszkodzenia spowodowane złą dietą, która nie dostarcza właściwych wartości odżywczych mięśniom i ścięgnom.

2. Dysfunkcja narządu w wyniku złego odżywiania lub zatrzymanie krążenia pozbawia odżywienia tkanki docelowej.

3. Duchowe wyczerpanie, które zmniejsza komunikację między umysłem i ciałem. Wpływają na to: emocje, ruch, psychiczna i jedność.

4. Niekorzystne czynniki żywieniowe, które osłabiają mięśnie i ścięgna.

W Huangdi Neijing Suwen (zaawansowana starożytna chińska medycyna) można znaleźć cały duży rozdział na temat zwiotczenia mięśni. Ogólny problem jest opisany jako zaburzenia w jednym z pięciu systemów narządów wewnętrznych (Zang). (LINK!)

Istnieje pięć rodzajów zespołów wei (zwiotczenie).

Trzy z nich mogą być bardzo interesujące w odniesieniu do chorób takich jak:

Miastenia (Miasthenia gravis) - MG
Stwardnienie rozsiane (Multiple sclerosis) - MS
Stwardnienie zanikowe boczne (Amyotrophic lateral sclerosis) - ALS

1. Maiwei - zwiotczenie mięśni związane z sercem. Zanik mięśni i osłabienie kończyn dolnych spowodowane patologicznym gorącem w sercu i pustymi naczyniami krwionośnymi co powoduje niedożywienie kończyn dolnych.

2. Rouwei - zwiotczenie mięśni związane ze śledzioną. Objawia się zaburzeniami sensorycznymi skóry; zanikiem, zwiotczeniem i osłabieniem mięśni. Występuje patogeniczne gorąco i wilgoć w śledzionie, również związane jest z zaburzeniami żołądka.

3. Guwei - zwiotczenie kostne związane z nerkami. Spowodowane ciężkimi wyczerpaniami nerek (yin) i towarzyszącego braku ognia, co w konsekwencji powoduje zanik i zwiotczenie mięśni kończyn dolnych i słabość kręgosłupa co nie umożliwia utrzymywanie się w pozycji pionowej.

Nowoczesne teksty w medycynie chińskiej dokonały niewielkich przegrupowań, np:

Osłabienie nerek i wątroby jest przedstawione jako jedna kategoria, a nie dwie, jak to było przedstawione w starożytnej formie.

Zespoły wei zostały opisane jako zainicjowanie przez patogenne ciała (lub wilgotne i gorące miejsca), połączenie dwóch niekorzystnych wpływów co przyczynia się do osłabienia mięśni w wyniku niedoboru płynów i składników odżywczych (np; suchość płynów w płucach, puste naczynia krwionośne, deficyt energii yin w nerkach i żołądku).

Dwa pozostałe zespoły wei wpływają na ścięgna, skórę, włosy (kruchość skóry, porażenie kończyn - spowodowane przez zły balans ognia i płynów).

Neijing podkreśla, że brak odpowiedniego pożywienia w meridianach (kanały energetyczne) oraz w mięśniach jest główną przyczyną zwiotczenia mięśni.

Chińskie pojęcie - pożywienie - ma szerszą terminologię niż obecnie stosujemy do dzisiejszego odżywiania. Wiele problemów związanych z odżywianiem tkanek rozwiązywano za pomocą akupunktury (głównie w terapii wymienionej w Neijing). Tradycyjny sposób leczenia płynów nerek jest: żywić się krwią i treścią. Będą pomocne w tworzeniu niezbędnych płynów pochodzących z żywności.

Rozpatrując zachodnią koncepcję odnośnie MS (zakażenie, które może wywołać tą chorobę i jego nasilenie), gorączka, z zaburzeniami równowagi może wiązać się ze zniszczeniem płynów w tłuszczowych osłonkach w mielinie. W chińskiej medycynie mózg i rdzeń kręgowy jest rozumiany jako rozszerzenie systemu nerek (ich magazyn). Starożytni chińscy lekarze wierzyli, że utrata czucia (która jest również głównym objawem MS) jest związana z wyczerpaniem duchowym - rozproszeniem duszy, która nie jest w stanie utrzymać ciała w równowadze.

Według chińskiej medycyny bardzo istotny jest tzw, dom nerek - choroby ducha są zwykle przypisywane niedoborom i uszkodzeniom nerek, proces ten dewastuje mózg (mózg jest domem duszy).

Ból i wrażliwość pleców, atrofia, słabość mięśni nóg, problemy z jelitem grubym i pęcherzem, słabe tętno często wynikają ze złej przemiany nerek.

Słaba pamięć i bezsenność związana jest ze szpikiem kości.

Nerki są najmocniej związane z płynami ustrojowymi, tak było w starożytnej medycynie i tak jest w dzisiejszej tradycyjnej medycynie. Płyny ustrojowe - substancja, która odpowiada za materiał genetyczny, także w części są uzupełnieniem pełnowartościowych substancji odżywczych.

Narażenie na zimno, zbyt duże doświadczenie strachu, nadmierna seksualna aktywność, frustracje z powodu niemożności spełnienia własnych życzeń, nadmierne zmęczenie, np; podróżą w warunkach kiedy człowiek przemieszcza się między dwoma strefami klimatycznymi, z klimatu gorącego do zimnego, duże spożycie soli, zranienia narządów wewnętrznych, zazwyczaj wszystkie te czynniki powodują osłabienie nerek. Również znane są inne przyczyny, np. urazy narządów wewnętrznych o działaniu inwazyjnym (np; zabieg chirurgiczny), uszkodzenia chemiczne w układzie hormonalnym i przewlekłe zakażenia.

Zła dieta - przyczyni się do zwiotczenia mięśni kiedy następuje nadmierne spożycie soli, zbyt kwaśne posiłki (powoduje rozluźnienie mięśni), zbyt słodkie osłabia śledzionę, zbyt pikantne spowoduje dalsze uszkodzenia i zuboży energię yin.

W chorobie zwiotczenia mięśni bardzo ważna jest dieta i zalecana przez chińskich lekarzy terapia ziołowa.

W leczeniu wątroby rekomendowana chińska formuła ziołowa nazywa się Wei Wan Hu Qian. Formuła ziół ma działanie terapeutyczne i odżywcze.

Inna metoda, Hu Qian Wan opracowana przez Zhu Dunxi (1280 - 1358), słynny lekarz prowincji Zhejiung, był jednym z najbardziej wpływowych chińskich lekarzy, który leczył na bazie "oczyszczania i odżywiania" układu krwionośnego. Zhu wierzył, że inbalans energii yin powoduje większość przewlekłych chorób. Ważnym etapem w leczeniu była ochrona i karmienie yin. Opracował kilka mieszanek różnych ziół, które odżywiają yin i równoważą niedobór ognia, który jest typu yang - pobudzenie. Ludzie mieszkający w ciepłym klimacie mogą cierpieć z powodu wpływu ciepła, wyczerpania yin, ludzie z ziemnego klimatu mogą cierpieć z powodu wyczerpania energii yang.

Zhu twierdził jednak, że główną przyczyną niedoboru yin było seksualne wyczerpanie, które bardzo szkodzi nerkom. Zwrócił również uwagę, że niektóre zioła mogą też być szkodliwe zwłaszcza dla chorób mózgu, paraliżu i chorób psychicznych. W tej grupie ziół znajdują się zioła posiadające substancje przypominające ciężkie metale oraz te, które mają właściwości: pikantne, gorące, suche, mocno osłabiają chłodzenie i nawilżanie (yin).

Chińscy lekarze wierzą, że proces chorobowy MS pochodzi najprawdopodobniej z połączenia czynnika duchowego i emocjonalnego. Osłabienie i utrata kontroli nad mięśniami w wyniku stresu może spowodować spadek zaangażowania duchowego, może to się zdarzyć pod wpływem strasznego doświadczenia, które "rozproszy duszę", która ma zazwyczaj w ciele swoje miejsce spoczynku. Płyny ciała są niezbędnym składnikiem dla odżywiania ciała zapewniając relaks dla duszy. W chwili wystąpienia deficytu płynów ustrojowych następuje zniszczenie harmonii ciała.

Zachodnia medycyna nadal prowadzi badania nad MS na polu genetycznym, epizodu infekcji, który może prowadzić do choroby. Twierdzą, że coraz mocniej pogłębia się zakażenie, jednym słowem choroba nie ma nic wspólnego z osobistymi przykrymi doświadczeniami i nagłym osłabieniem układu nerwowego.

Według zachodnich naukowców należy znaleźć białko, które atakuje układ immunologiczny a tym samym zatrzymać proces demielinizacji. Zastosowanie peptydu (cytokin - interferon), który reguluje układ immunologiczny jest jedną z metod leczenia.

Interferon (IFN) należą do naturalnych komórek sygnalizacji białka, które są produkowane przez komórki układu odpornościowego większości kręgowców w odpowiedzi na wyzwania, takie jak wirusy, pasożyty i komórek nowotworowych. Interferony należą do szerokiej klasy glikoprotein zwane cytokinami. Interferony są produkowane przez różne komórki w odpowiedzi na obecność podwójnej nici RNA, główny wskaźnik infekcji wirusowej. Interferony pomagają w odpowiedzi immunologicznej poprzez hamowanie replikacji wirusa w komórkach gospodarza, aktywację komórek NK i makrofagów, zwiększenie prezentacji antygenów limfocytów i indukowania odporności komórek gospodarza na zakażenie wirusowe.

Istnieją trzy główne rodzaje interferonów, które zostały opisane u ludzi w zależności od rodzaju receptorów przez które przechodzi sygnał:

Interferon typ I:
Wszystkie IFN typu I wiążą się w specyficzne receptory na powierzchni komórki - kompleks znany jako IFN-α receptora (IFNAR), która składa się z łańcuchów IFNAR1 i IFNAR2.

Interferon typ II:
wiąże się IFNGR. U ludzi to IFN-γ.

Interferon typ III:
Interferon sygnału przez kompleks składający się z receptora IL10R2 (zwane również CRF2-4) i IFNLR1 (zwane również CRF2-12). Przyjęcie tej klasyfikacji jest mniej uniwersalne niż typu I i typu II, w przeciwieństwie do dwóch pozostałych.

Chińskie medyczne podejście do MS jest również na zasadzie wprowadzenia "czegoś" do ciała co przywróci funkcję narządów wewnętrznych, ale w tym celu stosuje się: dietę, zioła i akupunkturę, w celu poprawienia krążenia i powrotu tkanek do normalnego stanu. Dalsze kroki w celu rozwiązania czynnika duchowego i emocjonalnego podejmowane są w innych terapiach.

cdn...

7 Sep. 2009

WIESŁAWA