NATURALNE LECZENIE

G. EDWARD GRIFFIN MÓWI O ¬RÓDŁACH  WITAMINY B17 (LETRILU, AMIGDALINY)
DLA PACJENTÓW CHORYCH NA RAKA

(NAPISY PL) (VIDEO)

G. Edward Griffin mówi o Ľródłach witaminy B17
(letrilu, amigdaliny) dla pacjentów chorych na raka