NATURALNE LECZENIE

DR DAVID JOCKERS - KORZYŚCI
WYNIKAJĄCE ZE SPORADYCZNEGO

POSZCZENIA (ZABIJANIE KOMÓREK RAKOWYCH)

(NAPISY PL) (VIDEO)

Dr David Jockers - Korzyści wynikające ze
sporadycznego poszczenia (zabijanie komórek rakowych) [PL]