NATURALNE LECZENIE

DIAGNOZOWANIE ZA POMOCĄ PULSU
(CZĘŚĆ 2)
LINK! DO CZĘŚCI 1

LINK! DO CZĘŚCI 3

W Ayurvedzie ważną techniką diagnozowania jest puls. Ta sztuka i wiedza wykrywa istniejący stan osoby: jej ciała, umysłu i duszy. Puls świadczy o naszym przepływie energii lub życia, które przepływa przez nasze Nadi (meridiany).

Meridian - czyli subtelny kanał w ciele człowieka pozwala nam czuć w jaki sposób krew tryska z serca i w jaki sposób przepływa przez nasz układ krwionośny.

Całe nasze ciało i jego funkcje można określić na podstawie impulsów naszych meridian, w tym bilans doszy i stan zdrowia różnych narządów. Meridiany przekazują nam również znaki ostrzegawcze z góry potencjalnych problemów, które mogą pojawić się później zanim my to poczujemy.

Poprzez badanie pulsu wykrywamy dużo wcześniej brak równowagi i różne choroby w organizmie. I tylko za pomocą badania pulsu można podjąć zapobiegawcze kroki przeciw chorobom.

Puls powinien być badany przy pomocy trzech palców dłoni, nie bada się pulsu kciukiem i ostatnim najmniejszym palcem. Trzy środkowe palce układa się na nadgarstkach poniżej kciuka gdzie można poczuć zdecydowany puls. Człowiek badany powinien być w stanie spokojnym, odprężonym... inny puls występuje po wysiłku, a nawet po jedzeniu co daje błędną diagnozę.

Nasze palce, każdy z osobna to także jakieś dosza, w każdym z nich jest inny rodzaj energii, ponieważ w każdym jest zakończenie innego meridianu, który odpowiada za jakąś część naszego ciała.

Kciukiem nie bada się pulsu ponieważ w nim jest bardzo mocny puls i badając tętno pacjenta można "dublować" swoje tętno z tętnem pacjenta.

Palec wskazujący oznacza doszę Vata. Kiedy nasza konstytucja jest silniejsza w Vata palec zdecydowanie poczuje puls i określi w ciele badanego doszę Vata. W tym przypadku tętno będzie nieregularne i cienkie, porusza się jak ruch węża i tak się nazywa - "puls węża".

Środkowy palec odpowiada doszy Pitta, jeśli osoba ma konstytucję Pitta puls będzie silniejszy, aktywny i podekscytowany, przypomina skoki żaby i tak się nazywa - "puls żaby".

Palec serdeczny (Kapha) jest silniejszy a jego ruchy przypominają płynącego łabędzia stąd jego nazwa - "puls łabędzia".

W naszej współczesnej diagnostyce ważne jest tylko tempo pulsu, liczy się tylko ilość uderzeń na minutę i określa się czy jest ono silne czy słabe ale i to pozwala już określić, która dosza dominuje:
1). Vata: 80-90 uderzeń na minutę
2). Pitta: 70-80 uderzeń na minutę
3). Kapha: 60-70 uderzeń na minutę

I trzeba zwrócić uwagę jaki jest rytm tego pulsu: regularny czy nieregularny. Należy umieć odróżnić wzór pulsu, jego intensywność i zmienność, czy jest spójny czy dziki, czy płynie jak fala, czy przeskakuje i pomija uderzenia... ważny jest rytm, amplituda, czy jest silniejsza czy słabsza... wszystko to co mamy przenoszone do naszych palców jest ważne w postawieniu prawidłowej diagnozy.

-I tak Vata będzie słaba i cieniutka, zimna i puls potrafi zanikać.
-Pitta wyraża się mocniej, jest gorąca.
-Kapha jest powolna, szeroka, falista, gruba, ciepła, regularna.

I tak już według tego prostego badania pulsu możemy określić cechy życiowe badanej osoby i tak:
1). Vata będzie miała żywotność (+) - czyli jest niska.
2). Pitta (+++) - czyli wysoka.
3). Kapha (++) - umiarkowana.

Tym samym rozpoznając daną doszę widzimy czy mamy do czynienia z ciałem: zimnym, gorącym czy ciepłym.

Cechy organizmu: Vata, Pitta, Kapha określa również stan naszych naczyń... i tak ściany naczynia będą:
1). Vata: szorstkie i ciężkie
2). Pitta: giętkie i elastyczne
3). Kapha: miękkie.

Aby określić sposób energii w ciele trzeba dosyć długo praktykować badanie pulsu a żeby diagnozować choroby tą wiedzę trzeba zdobywać latami. Kiedy jeszcze uczęszczałam do szkoły pielęgniarskiej byłyśmy uczone pewnych zasad przy badaniu tętna i uczono nas jak za pomocą tętna można wykrywać chorobę chociaż ta nauka była już mocno okrojona... dziś wyżej wymienione cechy, szczególnie w medycynie zachodniej mało kto bierze pod uwagę, ważna jest tylko ilość uderzeń co oczywiście w dzisiejszym czasie liczą nam maszyny. Bardzo rzadko który lekarz czy pielęgniarka położy swoje palce na pulsie chorego... ale lekarze chińscy przede wszystkim skupią się na badaniu pulsu i w ten sposób określają stan pacjenta (w Chinach lekarze uczą się w szkołach naturalnego leczenia i naturalnych metod badania co zajmuje im 5 lat, jeśli chcą być lekarzami klinicznymi dodatkowo studiują kliniczną medycynę następne 6 lat, w Kanadzie 8 lat... dopiero wówczas mogą wykonywać samodzielne praktyki).

Nie mniej wielu lekarzy i naturalnych uzdrowicieli potrafi przez samo badanie pulsu postawić dobrą diagnozę bez pomocy żadnych maszyn diagnostycznych... a nawet określić płeć jeszcze nienarodzonego dziecka (muszę się pochwalić, że i ja to potrafię).

Dobry diagnostyk z pulsu potrafi określić nie tylko stan układu krążenia ale nawet namierzyć daltonistę.

Według Ayurvedy bada się puls trzema palcami przez odpowiednie ustawienie palców na żyle ramieniowej i każdy z nich da nam obraz stanu człowieka - jego konstytucji... trzeba umieć badać tętno każdym jednym palcem aby określić wszystkie trzy typy energii w naszym ciele.

Każdy nasz palec również ma inną energię... i z tych badań trzema środkowymi palcami należy zrobić bilans energii w ciele człowieka. Nasza współczesna medycyna określi tą naukę jako prymitywną.

Badając tętno ważne jest ułożenie palców na nadgarstku na żyle ramieniowej po stronie kciuka. Palec środkowy i serdeczny są umieszczone obok palca wskazującego, najpierw szukamy miejsca z najsilniejszym pulsem a później skupiamy się na pulsie obok. Krew płynie przez tętnice i odżywia cały nasz organizm, we krwi znajdują się wszystkie informacje z zakresu pięciu elementów: ziemi, wody, ognia, powietrza i eteru. Te elementy łączą się na trzy różne sposoby w postaci fizycznej, to są właśnie tak zwane dosze - nasze psychofizyczne zasady ciała funkcjonujące w nas.

Trzy dosze:
1). Vata - łączy w sobie elementy powietrza i eteru
2). Pitta - łączy w sobie elementy ognia i wody
3). Kapha - łączy w sobie elementy wody i ziemi

Dosze mają konkretne cechy nie tylko w naszym organizmie ale również w naszym środowisku. Patrząc na przyrodę widzimy dominację tych elementów... albo wielkie morze bez końca, albo jałową pustynię. Vata jest postrzegana jako szorstka i chropowata. Pitta jako letnie upały, ciężka praca i intensywność. Kapha to wilgoć... już na podstawie przyrody można wyciągnąć wnioski jakie czynniki są dla nas destruktywne a w jakich czujemy się dobrze. Te wszystkie dosze i ich walory znajdziemy także w naszym pulsie, który określi stan energii naszego ciała. I już widzimy jak funkcjonuje nasze serce. U każdego człowieka określimy jego indywidualne cechy, i tak:
-Vata jest szybka i lekka
-Pitta jest niczym pompa pełna silnych ruchów
-Kapha jest bezpieczna - porusza się swobodnie jak łabędź po wodzie.

Ale ważne jest jak te elementy połączymy, czy to połączenie uczyni tą energię spokojną czy dziką.

Właśnie to należy umieć rozpoznać i wykazać różnicę a wówczas rozpoznamy charakter naszego ciała i zrozumiemy jego działania i będziemy w stanie wyłowić błędy w naszym stylu życia. Wówczas rozpoznamy charakter naszego ciała i zrozumiemy jego działanie. To jest już wiedza wyrafinowana, starożytna mądrość za pomocą, której można poznać swoje ciało i duszę.

Badając tętno ważna jest pora, kiedy to robimy. Musimy wiedzieć, o której godzinie nasze meridiany są bardziej lub mniej aktywne, kiedy są w nich przypływy lub odpływy energii.

Ważne czy mierzymy tętno przed czy po posiłku. Ważna jest pora roku, kiedy to robimy... i punkt, w którym mierzymy puls... i nie jest to obojętne czy mierzymy go na ręce czy na szyi czy w innym punkcie ciała.

Naturalni uzdrowiciele badając tylko puls wiedzą jaką można osiągnąć szeroką klasyfikację typów psychofizjologicznych... a znając tą wiedzę mogą już określić stan człowieka i w miarę potrzeby udzielić mu pomocy.

Hipokrates - ojciec medycyny i Galen, wielki rzymski lekarz klasyfikowali pacjentów na podstawie płynów ustrojowych (krew, żółta żółć, czarna żółć i flegma, tak zwane cztery podstawowe humory).

Określając typ psychofizjologiczny (konstytucję danego człowieka) brana jest pod uwagę jego masa ciała, masa mięśni, tłuszczu, stan skóry, elastyczność, charakter: spokojny czy nerwowy. Ważna jest człowieka ektoderma, z której pochodzi skóra, tkanka nerwowa i inne narządy wewnętrzne. Ektoderma zadecyduje czy jesteśmy wysocy i chudzi czy muskularni, czy obfici w tłuszcz.

Nasza energia zadecyduje czy jesteśmy introwertykami czy ekstrawertykami... i tak wyświetlimy nasze zachowania i podatność na choroby.

Ayurveda zawiera bardzo szczegółową wiedzę o ciele człowieka w korelacji: umysł - ciało - natura... stan równowagi doszy (Vata, Pitta, Kapha). Ta wiedza określa kto ma większą podatność na zaburzenia psychiczne lub fizyczne, w dodatku przewidzi ten problem na długo przed tym zanim on się narodzi i potrafi temu zapobiec... i to wszystko można określić tylko za pomocą dotyku odpowiednich punktów na ciele... oczywiście osoba badająca chorego musi mieć w tym kierunku wysoko rozwiniętą świadomość i intuicję. Ta wysoka świadomość wnika do wnętrza pacjenta gdzie znajduje nieskończone pole czystej świadomości... i może poczuć świadomość badanego ciała... i będzie miała pełny jego obraz tylko za pomocą własnego dotyku.

Umiejętność badania pulsu jest wysoko rozwiniętą świadomością. Należy wiedzieć, że w jednym pulsie są trzy wartości i należy znaleźć i określić wszystkie trzy... puls należy mierzyć co najmniej 2 minuty a nie jak dzisiaj sprowadziła to medycyna do 15 sekund razy 4... to jest raczej wielkie nieporozumienie w naszej współczesnej diagnostyce. I to wielka sztuka umieć znaleźć w jednym miejscu trzy wartości. Ponadto tętno mierzy się na obu nadgarstkach, w prawej i lewej ręce przebiegają inne meridiany podobnie jak w ciele, po lewej i prawej stronie w ciele mamy inne meridiany ale działają one parami i każda z nich jest odpowiedzialna za inne narządy.

I trzeba wiedzieć, że każdy nasz palec odpowiada za inny typ energii w ciele, promieniuje z niego inny kolor (połączone są za pomocą meridian z inną czakrą). Nawet kiedy uleczamy chorego energią ważne jest jakiego palca używamy do odpowiedniego punktu... w zależności jaką energię chcemy w ten punkt przekazać.

Medycyna Ayurvedyjska to czysta obserwacja ciała, nie tylko pulsu... aby osiągnąć pełną diagnozę kontroluje się również język. Dobry ayurvedyjski uzdrowiciel zbada puls, obejrzy język i powie ci jaki był twój ostatni posiłek.

cdn...

Vancouver
18 Dec. 2015

WIESŁAWA