NATURALNE LECZENIE

CZY SZCZEPIONKI SĄ NAPRAWDĘ SKUTECZNE?  TROCHĘ MAŁO ZNANYCH FAKTÓW.

Pod adresem http://www.naturalnews.com/z026940_vaccination_health.html można znaleźć informacje, które mogą pomóc w zbudowaniu sobie własnej opinii na ten temat.

Poniżej prezentuję moje tłumaczenie części zawartych tam informacji. W latach 1871-1872 w Anglii zaszczepiono przeciwko ospie 98% ludności w wieku od 2 do 50 lat, co nie zapobiegło wybuchowi ospy - w stopniu skutkującym 45 000 ofiar śmiertelnych. (The Hadwen Documents)

W r. 1960 w USA dwu wirusologów odkryło, iż szczepionki na polio były zatrute wirusem SV40 powodującym raka u zwierząt jak również zmiany w kulturach komórek ludzkich. Miliony dzieci otrzymało te szczepionki. (Med. Journal of Australia 17/3/1973 p. 555)

W r. 1967 Swiatowa Organizacja Zdrowia ogłosiła Ghanę wolną od odry. Kilka lat później kraj ten doświadczył najgorszego wybuchu odry z najwyższym wskaźnikiem śmiertelności. (dr H. Albonico, MMR Vaccine Campaign in Switzerland, March 1990)

W r. 1978 przeprowadzono badania w 30 stanach USA. Badania te ujawniły, iż większość dzieci, kóre nabawiły się odry, były przeciwko niej zaszczepione. (The People's Doctor, Dr R Mendelsohn)

W r. 1970 w Indiach odbył się proces dotyczący 260 tys. ludzi, który ujawnił, iż więcej przypadków gruźlicy miało miejsce u szczepionych, niż u nie szczepionych ludzi. (The Lancet, 12/1/80 p. 73)

W r. 1979 Szwecja zrezygnowała ze szczepień przeciwko kokluszowi z powodu ich nieskuteczności. Okazało się bowiem, po przebadaniu ponad 5 tys. przypadków, że 84% dzieci z kokluszem... było przeciw niemu szczepione trzy razy. (BMJ 283:696-697, 1981)

W r. 1977 dr Jonas Salk, który opracował pierwszą szczepionkę przeciw polio, zeznał, wraz z innymi naukowcami, iż masowe szczepienia przeciw polio było... powodem większości zachorowań na tę chorobę w USA od r. 1961. (Science 4/4/77 "Abstracts")

W USA w r. 1982 koszt szczepienia DPT (dopisek mój: potrójna szczepionka - dyfteryt, koklusz, tężec) wynosił 11 centów. W ciągu pięciu lat koszt ten wzrósł ponad stukrotnie. Dlaczego? Większość ceny przeznaczano na pokrycie odszkodowań płaconych rodzicom dzieci z uszkodzonym mózgiem lub dzieci umierającym na wskutek tych szczepionek. (The Vine, Issue 7, January 1994, Nambour, Qld)

Ciekawą informację podaje The Lancet, 21/9/1991. W Omanie na przełomie lat 1988 i 1989 miał miejsce wybuch polio. Największa ilość przypadków choroby miała miejsce tam, gdzie najwięcej szczepiono. I żeby nie było wątpliwości - najmniej przypadków choroby zanotowano tam, gdzie było najmniej szczepień. 

Czasopismo Journal of the American Medical Association (JAMA, 21/11/1990) zamieściło artykuł na temat odry, ze stwierdzeniem, iż choć więcej niż 95% dzieci w wieku szkolnym jest szczepionych przeciwko odrze, ciągle zdarzają się duże wybuchy tej choroby w szkołach a większość przypadków ma miejsce tam, gdzie dzieci były szczepione.

Informacji podobnych jak podane powyżej można znaleźć, w języku angielskim, znacznie więcej.

A co myślą sami lekarze o poddawaniu się szczepionkom? Wydawać się może, że wiedzą oni więcej niż inni o szczepieniach.  90% położników oraz 66% pediatrów odmówiło poddaniu się szczepieniu przeciwko różyczce. (JAMA, luty 1981)

W r.1990 w Wielkiej Brytanii przeprowadzono badanie na grupie 598 lekarzy, które wykazało, że ponad 50% spośród nich odmówiło zaszczepienia się przeciw żółtaczce typu B - pomimo faktu, że należeli oni do grupy wysokiego ryzyka. (British Med. Jnl, 27/1/1990)

W listopadzie 2000 r. Stowarzyszenie Amerykańskich Lekarzy i Chirurgów (AAPS) na spotkaniu w St. Louis podjęło jednogłośnie rezolucję wżywającą do zaprzestania przymusowych szczepień dzieci. (Michael Devitt, report)

Pod adresem www.vaccinationdebate.com/web3.html można znaleźć sporo informacji o opiniach naukowców i lekarzy przeciwko szczepieniom, a wśród nich poniższe (prezentuję moje tłumaczenia wypowiedzi i opnii):

Wszystkie szczepionki wywierają ten wpływ na krew, iż następują zmiany prowadzące do raka i białaczki. (prof. L.C. Vincent, założyciel bioelektroniki)

Każda szczepionka niesie wewnętrzne ryzyko i może powodować wewnętrzne reakcje w ludziach - ogólnie, ilość komplikacji jest nie do zaakceptowania. (prof. George Dick, Uniwersytet Londyński)

Oficjalne dane pokazują, że szczepienia na masową skalę podjęte w USA nie przyniosły znaczącej poprawy w zakresie chorób przeciw którym były wymierzone. (dr A. Sabin, opracowywał doustną szczepionkę przeciw polio)

Pomijając realną możliwość, iż różne szczepionki zawierają domieszki zwierzęcych wirusów i mogą spowodować poważne choroby później w życiu (stwardnienie rozsiane, rak, białaczka itd) musimy zastanowić się, czy szczepionki naprawdę osiągają zamierzony cel. (W. C. Douglas, Cutting Edge, maj 1990)

Jedyną bezpieczną szczepionką jest ta, jakiej nie weźmiemy. (dr James A. Shannon, National Institute of Health, USA)

Szczepionki nie chronią, w rzeczywistości czynią szczepionych bardziej bezbronnymi przez osłabienie ich sił witalnych i obniżenie naturalnej odporności i miliony ludzi zmarło na ospę której nabawili się po przyjęciu szczepionki. (dr J.W. Hogde, The Vaccination Superstition)

Moim, jak również innych lekarzy podejrzeniem jest, że prawie 10 tys. śmierci SIDS (nagła śmierć niemowlęcia) jakie zdarzają się w USA co roku, mają związek z rutynowymi szczepieniami dzieci. Szczepionka przeciw kokluszowi jest tu najprawdopodobniej winowajcą, ale możliwe, że także inne szczepionki. (dr Mendelsohn, pediatra, autor książki Jak wychować zdrowe dziecko pomimo twojego lekarza)

Źródło: LINK!