NATURALNE LECZENIE

BOSKA SIŁA CIĘ ULECZY!
(CZĘŚĆ 2)
LINK! DO CZĘŚCI 1
LINK! DO PRZEBUDZENIE MIAST

Od dawna wiadomo o istnieniu sił biomagnetycznych. Już w codziennym obcowaniu między ludźmi zauważamy, że jedni nas przyciągają a inni wywołują dziwny niepokój a nawet wstręt. Człowiek oddziałowuje na swoje otoczenie nie tylko swoją postawą, wyglądem czy sympatią dla innych osób, jest również strukturą fizyczną i duchową. Z jednej strony jest zlepkiem własnej chemii a z drugiej jest energią elektromagnetyczną. Między tymi dwoma strukturami daje się zauważyć jeszcze inną, nie do końca poznaną energię, która określana jest mianem biomagnetyzmu. Ta struktura jest odpowiedzialna za relacje jednej osoby na drugą.

Od biopola danej osoby zależy jak oddziałowuje na środowisko. Rozróżniamy dwa biopola: pozytywne i negatywne. Może wydać się to dziwne, ale nie zawsze osoba, która na zewnątrz uchodzi za miłą i kochającą musi mieć w sobie pozytywne wartości. Wielokrotnie stwarza taki swój obraz aby "wampirować" na słabszych. Jednostki posiadające silne biopole wyczuwają energie osób wampirujących. Te dwa grupy ludzi zawsze będą się zwalczać.

Myśli negatywne i pozytywne nie ograniczają się do jednego wszelkiego życia. Przenikają się i tworzą nową rzeczywistość, całość istnienia. Cztery elementy niewątpliwie kształtują charakter człowieka. Bioprądy nadają cechy pozytywne i negatywne a nawet bywa, że szkodliwe. Naukowcy zauważyli, że działanie różnego rodzaju pól magnetycznych ma różny wpływ na żywe istoty. Sieci wysokiego napięcia, TV, telefony komórkowe ... etc, niszczą zdrowe komórki, wywołują zakłócenia w układzie nerwowym i ciężkie choroby. Znane jest promieniowanie kosmiczne docierające na ziemię z kosmosu. Przez długie lata uważano, że jest szkodliwe dla żywych organizmów. Ostatnie badania udowodniły jego wpływ na dłuższe życie człowieka. Coraz więcej kosmicznego promieniowania dotyka ziemię. Zwiastuje nowe nadchodzące czasy.

Znani są ludzie, którzy posiadają w sobie silne pola biomagnetyczne, dzięki niemu pomagają przez nakładanie własnych rąk na chore miejsca. Posiadacze silnych pól biomagnetycznych mają zdolność leczenia za pomocą modlitwy. Do najbardziej znanych osób na świecie, którzy używali potęgi wiary i modlitwy w uleczaniu chorób byli : Ojciec Pio, Bruno Groning, Kathryn Kulhman, Harry Edwards ... i żyjąca obecnie Briege McKenna (LINK!). Cuda jakie potrafili czynić za pomocą modlitwy zadziwiają lekarzy i nie rzadko oni sami korzystali z ich pomocy. "Niezwykli lekarze" czyniący cudu za pomocą modlitwy to bardzo skromni ludzie, bezinteresowni, nie szukający zysku, wierni naśladowcy Jezusa. Sami siebie nazywali "narzędziami w ręku Boga".

Znane słowa Bruno Groninga: (LINK!)

"Ufaj i wierz tylko a Boska siła cię uleczy".

Ojciec Pio: (LINK!)

"Kiedy wiem, że osoba cierpi na duszy i na ciele, to czegóż bym nie zrobił u Pana aby ją z tego wyswobodzić? Chętnie wziąłbym na siebie wszystkie jej utrapienia, byle tylko zobaczyć ją zbawioną. Na jej korzyść zrzekłbym się wszystkich zasług w cierpieniu, jeśli Pan Bóg pozwoliłby mi na to."

Kathryn Kulhman,

przed każdym uzdrowieniem koncentrowała się na modlitwie. Uzdrawiała w kościele podczas mszy.

Harry Edwards: (LINK!)

przez 40 lat niósł pomoc w beznadziejnych przypadkach, współpracował z lekarzami. W wielu krajach na świecie lekarze współpracują z uzdrowicielami duchowymi. Znane są grupy Harrego Edwardsa, które według zasad pokory i bogobojności nie czerpią żadnych korzyści materialnych. Służą modlitwą aby pomóc cierpiącym.

UWAGA NA FAŁSZYWYCH UZDROWICIELI

Jak odróżnić rzetelnego uzdrowiciela od fałszywego?


Psycholog Dr. Jorg Muller określił niektóre kryteria:

- skromność w obejściu,
- proste pomieszczenia do modlitw
- bezpłatne rozmowy i modlitwy
- intensywne zajmowanie się tymi, którzy szukają pomocy
- modlitewne posłuszeństwo Bogu.

Przed tzw, szarlatanami ostrzega wielu ludzi na świecie z różnych wyznań i grup społecznych. Ostrzega Biblia. Pojawiają się wszędzie.

Istnieje "WIELKA KSIĘGA", która wymienia następujące cechy określające tą grupę ludzi i radzi:

- zanim zaczniesz szukać uzdrowiciela wprzódy idź do lekarza
- nie ufaj żadnemu uzdrowicielowi, który chce cię odwieść od zamiaru skontaktowania się z lekarzem
- kiedy jednak skorzystasz wprzódy z porad uzdrowiciela niech lekarz sprawdzi każdą jego diagnozę, którą ci postawił
- staraj się nie przerywać leczenia, kiedy namawia cię do tego uzdrowiciel
- nie wierz nikomu, kto obiecuje ci natychmiastowe uzdrowienie
- broń się przed sugestią
- uważaj na honoraria, pierwsza rozmowa powinna być za darmo
- unikaj uzdrowicieli - gwiazdorów, ci najlepsi bywają najskromniejsi
- nie przenoś uwag z jednego uzdrowiciela na drugiego, z innych pacjentów na siebie samego, z wyleczonej choroby na twoje schorzenia
- zadaj sobie trochę trudu w szukaniu właściwej osoby, dostępny w prosty sposób uzdrowiciel nie jest najlepszy
- dowiedź się, który uzdrowiciel jest najlepszy, o sile charakteru

- NIE PŁAĆ "Z GÓRY" HONORARIUM
i nigdy nie płać sum,
które przekraczają zdrowy rozsądek!

Uzdrowicieli obowiązuje kodeks, który powinni przestrzegać:

- nie wolno stwarzać złudzenia wiedzy medycznej i umiejętności,
kiedy nie posiada się dyplomu medycznego.
- nie wolno odwodzić od kontaktu z lekarzem
- nie wolno pobierać opłat z góry!

Modlitwa w niesieniu pomocy innym bywa niezastąpiona. Znane są na terenie Ameryki szpitale, w których przed zabiegami operacyjnymi cały zespół operacyjny się modli.

Duża grupa uzdrowicieli głosi nauki o harmonii ciała i ducha, jak gasić w sobie negatywne emocje, ustąpić w sytuacjach konfliktowych ale kiedy są zagrożone ich prywatne interesy odzywa się w nich zupełnie inna siła.

A przecież Miłość nie zna egoizmu...
nie ma również żadnej ceny...!

Kto głosi wielką miłość do wszystkich bliźnich powinien w tym przypadku umieć dać przykład. Jak można kochać szczerze, kiedy w życiu takiej osoby najważniejszy jest cennik i zapłata za najmniejszą usługę?

Miłość to poświęcenie i wyrzeczenie własnych interesów dla dobra innych aż do ofiarowania własnego życia.

Wielu "uzdrowicieli" wystawia swoje usługi na sprzedaż posiadając zniekształconą wiedzę o ciele i duchu. Nie zdają sobie sprawy, że niektóre poczynania prowadzą do opłakanych sytuacji i negatywnie odbijają się na samych chorych. Rozpaczliwie szukają pomocy a często zostają oszukani i "oczyszczeni", ale z pieniędzy.

Życie człowieka jest zbyt cenne
aby narażać go na takie ryzyko!

Zadaniem społeczeństwa jest jasne postawienie w swoim środowisku "uzdrawiacza-krzywdziciela". Istnieją szarlatani, którzy żerując na ludzkiej bezradności i naiwności obiecują, że wszystko potrafią. Dzięki tej grupie cierpią prawdziwi uzdrowiciele.

Wielu pacjentów zastanawia się dlaczego dobrze czują się w obecności bioenergoterapeutów. Odpowiedź jest prosta. Większość uzdrowicieli traktuje chorego jak klienta. Są zawsze do usług i dostosowują się elastycznie do potrzeb każdego, ustawiają usługi na jego życzenie. Każdy chory wybiera uzdrowiciela o podobnym polu biomagnetycznym jakie sam posiada. Wielu uzdrowicieli zatrzymuje chorych przez własną sympatię, zrozumienie i otaczanie tej osoby miłością, ale ich działania są dyplomatycznie.

Zawsze strona pozytywna jest odzwierciedleniem bezinteresownego służenia innym. Strona negatywna służy sobie, posiada potrzebę panowania i ta grupa zrobi wszystko dla własnego sukcesu.
 

Vancouver
15 Jan. 2008

WIESŁAWA