NATURALNE LECZENIE

AYURVEDA -
RÓWNOWAGA I ZDROWIE

(CZĘŚĆ 1)
LINK! DO CZĘŚCI 2

Ayurveda, system medycyny indyjskiej rozwinięty w starożytnych Indiach. Dosłownie znaczy - sztuka życia lub praktyki długowieczności. Ayurveda to system opieki zdrowotnej opracowany i rozwijany przez "widzących" (riszich) i przyrodników przez wieki obserwacji, długich doświadczeń, dyskusji i rozważań. Przez tysiące lat ich nauki były przekazywane ustnie od nauczycieli do ucznia.

W VI w p.n.e. zostały spisane w Sanskrycie w języku starożytnych Indii. Przez wiele lat Ayurveda była używana przez bogatych i biednych w Indiach i w Płd. Wsch. Azji. Ayurveda uczy jak zapobiegać chorobom, odmładzać systemy ciała, wydłużyć okres żywotności. Uczy nie tylko jak zapobiec fizycznym chorobom, ale jak oczyścić własny umysł. Pomaga zrozumieć siebie i świat wokół nas, jak żyć najdłużej w równowadze i harmonii a także jak wyrazić naszą prawdziwą naturę. W Ayurvedzie nie może być zdrowia fizycznego bez psychicznego i vice versa.

Dzisiaj Ayurveda jest rozpowszechniona na Zachodzie, bardzo pomaga w leczeniu różnych chorób: nowotworów, chorób zakaźnych, cukrzycy, w chorobach układu sercowo naczyniowego, ciśnienia krwi, cholesterolu, stresu...

Podstawowym założeniem Ayurvedy jest to, że cały wszechświat jest jednością lub jedną pojedynczą częścią, która potrafi sama funkcjonować. Wszystko co istnieje w świecie zewnętrznym (makrokosmos) pojawia się również w świecie wewnętrznym (mikrokosmos) Ludzkie ciało składa się z 50 - 100 mil. komórek kiedy jest zdrowe i pozostaje w harmonii. Potrafi żyć samodzielnie i potrafi samo harmonizować błędy.

Starożytny tekst "Ayurveda"mówi:

Człowiek jest usposobieniem kosmosu.

W człowieku jest tyle różnorodności ile jest w świecie zewnętrznym. To co zdarza się w mikrokosmosie jest miniaturką, która jest żywym odbiciem zdarzeń w makrokosmosie. Ayurveda postrzega każdą osobę jako wyjątkową z niepowtarzalnym umysłem, konstytucją ciała i unikalnymi zdarzeniami w życiu, w którym wszystko musi być rozpatrywane w ustaleniu zarówno naturalnych metod leczenia i codziennego biegu życia. Ten pogląd jest odbiciem dzisiejszej nauki o ludziach, którzy żyją we Wszechświecie, każdy z nich ma unikalne DNA.

Według Ayurvedy recepty na zdrowie muszą być dla każdego indywidualne. Oznacza to, że aby być zdrowym należy nie jeść pewnych pokarmów, które jednak będą korzystne dla typu budowy innego ciała. Podobnie będzie z systemem terapii i ćwiczeń, co dla jednego bywa dobre drugi musi tego unikać. Konstytucja człowieka określa bardzo wiele, mówi o jednostce, o ciele, osobowości a nawet w jaki sposób odnosi się do innych ludzi. Tylko przez właściwą zrozumienie człowiek osiągnie wiedzę, czego mu potrzeba aby był zdrowy.

Ayurveda jest darem z nieba od Boga jako odpowiedź na częste modlitwy naszych przodków. To nie jest sposób na leczenie chorób lecz pokazuje sposób życia, które powinno być zdrowe i owocne. W obecnych czasach życie jest ciężarem dla wszystkich. Nie ma znaczenie czy jesteśmy biedni czy bogaci. Dla biednych oznacza cierpienie bo ciężej pracują aby związać koniec z końcem a także dla osiągnięcia pożądanego poziomu życia. Zamożni może nie pracują tak ciężko aby utrzymać się przy życiu, ale mają inne kłopoty i napięcia, nie mają spokoju umysłu a to wszystko może doprowadzić do choroby.

Ayurveda oferuje porady na temat właściwego stylu życia.

Pierwszą rzeczą, którą zaleca
- wstać rano i modlić się do Boga:

"Bramhe muhurthe uthishte ayusha rakshartheam swastho..."

Nasz Bóg Wszechmogący jest jedyną odpowiedzią na wszystkie nasze nieszczęścia. Musimy modlić się o chleb powszedni. Przebaczyć wszystkie winy, jak i my otrzymujemy przebaczenie od Boga. Boska Miłość pomoże nam kochać wszystkich naszych przyjaciół, sąsiadów, starców i szybko znika nienawiść w naszych umysłach. Tak więc nasz umysł staje się jasny aby zobaczyć piękne światło, które dał nam Bóg. Modlitwa wnosi w nasze serce zadowolenie, oczyszcza umysł i pozwala poprawnie myśleć. Uwalnia na od lęków, zmęczenia i lenistwa. Przy pełnej energii umysłu i ciała mamy cały dzień na dobre jego przeżycie.

Człowiek aby mógł dobrze funkcjonować powinien pomyśleć o prawidłowym odżywianiu, trawieniu i śnie. Jeśli coś pójdzie nie tak, należy dążyć do naprawy ciała i umysłu.

Dose Vriddikshaya mówi:

rozpoznanie i identyfikacja jakie przesyła nam ciało są bardzo ważne. Ciało przekazuje nam na różnych etapach co się w nas dzieje, należy więc dobrze słuchać jego wskazówek.

Suthrasthana:

zobowiązuje do spożywania świeżej żywności i dbania o dobry apetyt. Należy żyć, pracować i nie bać się niczego. Dobry sen jest niezbędny dla dobrego zdrowia. W dose Suthrasthana zawarte są jasne i odpowiednie instrukcje dotyczące życia seksualnego, ponieważ jest bardzo ważne. Jedzenie, sen i seks w Ayurvedzie to trzy filary życia.

Rithucharya:

zmiany klimatu, zewnętrzne czynniki powodujące przemęczenie i choroby. W chwili otrzymywania sygnałów chorobowych powinniśmy wiedzieć na temat choroby i jej leczenia. Ważne jest aby umieć jej zapobiec.

Ayurveda jest nauką jak zapewnić sobie życie w harmonii:
z naturą i prawem naturalnych rytmów.


Praktyczna strona życia:

Wytyczne jak regulować dietę:
- sztuka radzenia sobie ze stresem
- ćwiczenia w celu osiągnięcia przydatności i czujności, które pomagają człowiekowi przejąć kontrolę nad jego życiem i utrzymać wspaniałe zdrowie.

Każdy człowiek: mężczyzna, kobieta pozostający w dobrym zdrowiu jest wewnętrznie zrównoważony a na zewnątrz żyje w harmonii z otoczeniem i prawami natury. Według Ayurvedy natura przenika przez inteligencję. Inteligencja kosmiczna (kosmiczne prawo) reguluje wzrost wszystkich żywych istot bez względu na ogrom galaktyk, wszystkie atomy wibrują we właściwym porządku; dziecko wzrasta na człowieka, kotek w kota, żołędzie przynależą do dębu. Wszystko rozwija się według ustalanego porządku.


Człowiek i jego "Ja":

Ja - to wewnętrzny wymiar każdego człowieka,
wymiar jego natury, jego bytu, jego zdrowia.

Ja to prawdziwe wnętrze każdego zróżnicowanego bytu, forma myśli, uczuć, działania i wszystkie reakcje, które pochodzą z głębokiej osobowości. Cały człowiek i cały zakres zachowań międzyludzkich, jego spontaniczność, własne inicjatywy a nawet patrzenie w kierunku Jaźni odróżniają od siebie dwie osoby i trudno znaleźć taką drugą - 100% bliźniaczą. Podobnie jak w przyrodzie; wszystko chociaż tak bardzo podobne różni się od siebie: zwierzęta, drzewa, kwiaty, każde z nich ma swój niepowtarzalny matrix.

Ja - może być:
kreatywne, odkrywcze, spokojne, inteligentne, szczęśliwe
albo funkcjonujące na przeciwnym biegunie.

Ludzkie ciało jest częścią przyrody jako mikrokosmos Wszechświata funkcjonuje dobrze i kiedy jest zrównoważone musi być też zdrowe. Ma w sobie wrodzone samoleczenie, samoregulujące zdolności, ponieważ dąży do idealnej równowagi - homeostazy. Natura stworzyła nas z całym tym wyposażeniem aby człowiek pozostał zawsze zdrowy.

Zdrowie jest naturalnym procesem, choroba dla człowieka jest nienaturalnym zjawiskiem aczkolwiek mu towarzyszy. Każdego dnia nasze systemy są narażone na tysiące bakterii, wirusów, alergenów, nawet substancji rakotwórczych a jednak nasz system odpornościowy umie sobie radzić ze wszystkimi "najeżdzcami" i informuje nas o naszym zdrowiu. Jednak, gdy człowiek narażony jest na duży stres, niewłaściwe odżywianie a nawet zmęczenie osłabia system obronny i ci najeźdźcy mogą wywołać choroby.

Co drugi organ jest dostosowany do niezliczonych tysięcy zmian aby utrzymać człowieka w równowadze. Bez względu na to co chce nas zakłócić rozumie jak sobie z tym radzić. Nasz organizm dobrze wie jaka jest idealna temperatura dla ciała, jak zatrzymać chemię i utrzymać właściwą równowagę hormonalną. Ayurveda uważa, że warunki chorobowe są objawem podstawowych dysproporcji. Człowieka zaniedbania rujnują mu zdrowie.

W celu przywrócenia równowagi pomoże zdrowy tryb życia. Życie w zdrowiu jest kluczem do długiego życia wolnego od choroby.


Najważniejsza lekcja Ayurvedy uczy:

- nasze zdrowie zależy od nas
- w każdym dniu naszego życia należy dokonywać mądrych wyborów, a natura wynagrodzi zdrowiem i szczęściem
- kiedy podejmujemy niezbyt mądre decyzje natura w swojej mądrości wyznaczy nam to na co zasługujemy. Uczyni nas chorymi i daje nam okazję do wypoczynku aby przemyśleć nasze decyzje, nasze wybory i całe dotychczasowe życie.

Ayurveda uważa, że wszystko we Wszechświecie składa się z pięciu elementów: ziemia (prythwi), woda (dżala), ogień (agni), powietrze (weju), eter-przestrzeń (akasa). Człowiek posiada jeszcze jeden bardzo ważny element niezbędny do życia - pranę, życiową siłę, podstawową energię odpowiedzialną za fizyczne, umysłowe i duchowe zdrowie.

Prana (oddech) jest rozumiana jako siła podtrzymująca życie. Energia ta przepływa przez subtelne kanały (chińskie meridiany)LINK! Yin i yang . Podtrzymuje życie w ciele i umyśle.


1. Ziemia:

Stanowi solidny stan materii. Przejawia stabilność, trwałość i sztywność. W naszym organizmie części takie jak: kości, zęby, komórki, i tkanki są przejawem ziemi. Ziemia jest stabilną substancją.

2. Woda:

Charakteryzuje zmianę, przedstawia stan ciekły. Woda jest niezbędna do przetrwania wszystkich żywych istot. Duża część ludzkiego ciała składa się z wody. Nasza krew, limfa, i inne płyny ustrojowe przenoszą między naszymi komórkami energię, odprowadzają odpadki, regulują temperaturę, przenoszą "strażników i bojowników" choroby, prowadzą hormonalną informację z jednego obszaru na drugi. Woda jest substancją bez stabilizacji.

3. Ogień:

Jest uprawniony do przekształcania stałych form: w ciecz, gaz. Jednym słowem posiada uprawnienie do przekształcania jednego stanu w drugi. W naszym ciele pożar łączy ze sobą energetyczne atomy. Zmienia jedzenie w tłuszcze (magazynuje energię) i mięśnie. Przemienia żywność w energię. Energia tworzy impulsy nerwowe, nasze uczucia, a nawet nasze procesy myślowe. Najwięcej ognia w ciele można doświadczyć w czasie transformacji, kiedy w ciele zachodzi potężny proces przemiany w każdej komórce w tym samym czasie. Następuje przekształcanie węglowej struktury w silikon. Wówczas wszystkie atomy biegają w ciele z zawrotną prędkością, aby wytworzyć więcej ognia, który przebudza układ nerwowy a ten z kolei dzięki większym impulsom budzi wyższą świadomość. Ogień jest traktowany jako forma bez treści.

4. Powietrze:

Jest postacią gazowej materii, która jest ruchoma i dynamiczna. W organizmie powietrze (tlen) jest podstawą do wszystkich reakcji przenoszenia energii. Jest to kluczowy element wymagany od ognia by ten mógł spalić. Powietrze jest istnieniem bez formy.

5. Eter-przestrzeń:

...w której wszystko się dzieje. To jest pole, które jest równocześnie źródłem wielkiej materii i przestrzeni, w której istnieje. Eter jest tylko dystansem, oddziela rzeczy. Główną cechą eteru jest dźwięk Oto dźwięk, reprezentuje całe spektrum wibracji.

Każda substancja w naszym świecie składa się z pięciu elementów. Wszystkie mogą być klasyfikowane zgodnie z ich dominującym elementem. Np. góra może zawierać: wodę, ogień, powietrze i eter. Ale te elementy są bardzo małe (śladowe) w porównaniu do ziemi. I tak klasyfikacją góry jest ziemia.
 

Ayurveda klasyfikuje człowieka jako zespół
pięciu elementów + niematerialne Ja.

Pięć elementów przejawia się w funkcjonowaniu pięciu zmysłów. Dzięki nim człowiek dostrzega środowisko zewnętrzne, w którym mieszka. Są one również związane poprzez zmysły do pięciu działań wyrażających funkcję organów.

Zmysły człowieka spokrewnione z pięcioma elementami.

1. ETER:

Zmysł słuchu
Organ - uszy
Akcja - mowa
Organ w akcji - język, usta, struny głosowe

2. POWIETRZE:

Zmysł dotyku
Organ - skóra
Akcja - dotyk
Organ w akcji - ręka

3. OGIEŃ:

Zmysł - wzrok
Organ - oczy
Akcja - chodzenie
Organ w akcji - stopy

4. WODA:

Zmysł - smak
Organ - język
Akcja prokreacja
Organ w akcji - genitalia

5. ZIEMIA:

Zmysł - zapach
Organ - nos
Akcja wypróżnienie
Organ w akcji - odbytcdn...

10 Sep. 2009

WIESŁAWA