MODLITWY

ZNACZĘ SIĘ ZNAKIEM KRZYŻA
(anonimowa modlitwa irlandzka, prawdopodobnie z IX wieku)

Znaczę znakiem Krzyża swoją twarz.
Najpierw oczy, potem uszy, nos, usta.
Kładę znak Krzyża na gardle, na ciemieniu.
Chronię znakiem Krzyża swoje barki, ramiona aż po same dłonie.
Bądź znaku Krzyża, przy mych nogach.
Niech będzie Krzyż, przede mną, za mną, przeciw kłopotom, w górach i dolinach.
Niech widzę znak Krzyża od wschodu.
Niech mnie osłania od zachodu.
Niech mi pomaga od północy i południa.
Niech będzie Krzyż, na niebie, przy ziemi.
Niech zatrzyma Krzyż nieszczęście, rany duszy i ciała.
Żegnam się znakiem Krzyża, kiedy siadam, kiedy leżę, kiedy stoję.

Bądź Krzyżu, moją siłą,
Prowadź mnie do Króla Niebios.
Znaczę znakiem Krzyża, mój kraj, parafię, Kościół, świat cały.
Niech nas wspomaga znak Krzyża w tym i przyszłym świecie.
Broń nas znaku Krzyża przeciw niebezpieczeństwom i ochraniaj od głowy i stóp.
Bądź z nami Krzyżu, aż do ostatniego dnia, kiedy umrzemy, kiedy zakopią nas w ziemi.
Znaczę znakiem Krzyża swoją twarz
i twarzą naznaczoną Krzyżem obracam się ku Tobie - Panie.

Amen.