MODLITWY

ZAMIEŃ SWOJE ŻYCIE NA MODLITWĘ

Matka Boska: Nie marnujcie już czasu, módlcie się, pokutujcie i składajcie ofiary za waszych braci, za wasze siostry, żeby wszyscy byli zbawieni, zanim spadnie potop ognia ... jeszcze raz proszę o więcej modlitw. Modlitwy są naprawdę potrzebne w tej ostatniej godzinie ... Módlcie się gorliwie ... nie ma czasu na spanie ... Zaoferujcie się jako ofiara zadośćuczynienia, żeby wiele dusz było uratowanych. Jako Matka z góry Karmel przyszłam ze Szkaplerzem, z moją obietnicą zbawienia wszystkich, którzy noszą go z wiarą.

Kto nosi mój szkaplerz?
Kto nosi moje Sakramentalia?


Mniej niż 10% modli się w ogóle!

Jezus: Módlcie się bezustannie. Moje słodkie dzieci, teraz jest to naglące! Nie ustawajcie modlić się przed moją obecnością ... Pragnę od was ofiar. Wszyscy musicie pokutować nie tylko za wasze grzechy, lecz za grzechy całej Ziemi. ... Teraz kielich się przelewa i na świat spadną kary. A jeśli w waszym sercu nie będziecie przygotowani, to biada wam. Moje dzieci, biada wam! Dlatego ważne są nocne modlitwy. I powinniście się modlić w grupach, gdzie tylko możecie. Nocne modlitwy mają wielkie znaczenie dla Nas. Nocne modlitwy są tak ważne.

Ludzie za mało się modlą, nawet ci wybrani, by zbawić co jeszcze da się zbawić. Więcej niż 90% jest daleko ode Mnie, w Domu Moim, na Ziemi ... a ta mała reszta boryka się z wątpliwościami, zamieszaniem, zazdrością ... Módlcie się za kapłanów.

Nauczcie się trwać w nieustannej modlitwie. Nie chcę powiedzieć przez to, że powinniście całe godziny spędzać bez końca na kolanach, nie. Przypominając sobie po prostu Moją obecność będziecie trwali stale na modlitwie, wasz duch wzniesie się do Mnie. Wszystko co mówicie, czynicie lub myślicie, będzie dla Mnie. Potrzebuję pobożności i wierności.

Kochajcie Mnie ponad miarę i pragnijcie Mnie. Jestem waszym Zbawicielem i Pocieszycielem, przyjdźcie zatem do Mnie bez wahania. Pocieszę was wszystkich, dam wam nadzieję. Nie zmniejszajcie więc waszych modlitw i ofiar, pomnażając je przez nieustanną modlitwę. Trwajcie ustawicznie na modlitwie ze Mną.

Modlić się nieustannie - znaczy mieć stałą świadomość Mojej Obecności w sobie. Mieć świadomość Mojej Obecności - znaczy być czujnym. Być czujnym - znaczy żyć w świadomości i być świętym.

OFIAROWANIE SIĘ NAJŚWIĘTSZEMU SERCU JEZUSA

Boskie Serce Jezusa, które umiłowawszy mnie pierwej, ode mnie chcesz być kochane, oddaję ci moje biedne serce na własność. Przyjmij je łaskawie i spraw, żeby ono Ciebie i Twojej Miłości godne było na wieki. Naucz mnie brzydzić się tym wszystkim, co się Tobie nie podoba, unikać świata i próżności jego, walczyć z namiętnościami i pilnie spełniać wszystkie obowiązki moje. Bądź mi o Boskie Serce Jezusa, wzorem skromności, pokuty i posłuszeństwa, bądź ucieczką moją we wszystkich trudnościach całego mojego życia a osobliwie w godzinie śmierci mojej.

Amen