MODLITWY

WNIEBOWSTĄPIENIEJam Jest światłem
Wniebowstąpienia,
zwycięstwem swobodnie płynącym.
Wszelkie Dobra zdobyte wreszcie
na całą wieczność.

Jam Jest światłem,
całe brzemię zniknęło.
W powietrze się wznoszę,
na wszystkich zlewam
z pełną Bożą Mocą
mą cudowną pieśń pochwalną.

Witajcie wszyscy
Jam Jest Chrystus Żywy,
zawsze miłujący,
wyzwolony już w pełni Bożej Mocy.
Jam Jest płonącym słońcem.