MODLITWY

WIZJA ŚWIATŁA
 

Kiedy się modlisz, bądź jak góra nieruchomo osadzona w ciszy. Jej myśli zakorzenione są w wieczności. Nie rób niczego, siedź, bądź, a poznasz owoce płynące z modlitwy.

Kiedy się modlisz, bądź jak kwiat, zawsze skierowany ku słońcu. Jego łodyga jak kręgosłup, zawsze jest prosta. Bądź otwarty, gotowy przyjąć wszystko bez lęku, - a nie zabraknie ci światła w drodze.

Kiedy się modlisz bądź jak ocean w swej głębi zawsze nieporuszony. Jego fale przypływają i odpływają. Bądź spokojny w swym wnętrzu, a złe myśli same odejdą.

Kiedy się modlisz, pamiętaj o oddechu, dzięki niemu człowiek stał się istotą żyjącą, Oddech od Boga pochodzi i do Boga wraca. Zjednocz słowo modlitwy ze strumieniem życia, a nic od Dawcy życia cię nie odłączy.

Kiedy się modlisz bądź jak ptak, śpiewający bez wytchnienia przed obliczem Stwórcy. Jego pieśń wznosi się jak dym kadzidła. Niech i twoja modlitwa będzie jak gruchanie gołębia a nie poddasz się zniechęceniu.

Kiedy się modlisz, bądź jak Abraham składający swego syna w ofierze. Był to znak, że gotów jest oddać wszystko. I ty pozostaw wszystko, a w opuszczeniu Bóg napełni cię swą obecnością.

Kiedy się modlisz, to Jezus modli się w tobie do Ojca w Duchu. Jesteś niesiony żarem Jego miłości. Bądź jak rzeka służąca każdemu, a przyjdzie czas, że przemienisz się w Miłość.

Góra uczy sensu wieczności, kwiat, gdy więdnie uczy przemijania, ocean uczy spokoju wśród przeciwności, a miłość uczy zawsze Miłości.