MODLITWY

UAKTUALNIONA WERSJA "ZDROWA¦ MARYJO"

„Zdrowa¶ Maryjo, łaski pełna, Pan z Tob±
błogosławiona¶ Ty między niewiastami
i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.

¦więta Maryjo, Matko Boża,
módl się za nami synami i córkami Boga
teraz i w godzinie naszego zwycięstwa
nad grzechem, chorob± i ¶mierci±.”