MODLITWY

UAKTUALNIONA WERSJA "ZDROWAŚ MARYJO"

„Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą
błogosławionaś Ty między niewiastami
i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.

Święta Maryjo, Matko Boża,
módl się za nami synami i córkami Boga
teraz i w godzinie naszego zwycięstwa
nad grzechem, chorobą i śmiercią.”