MODLITWY

TRZY PROŚBY DO NIEPOKALANEJ DZIEWICY
 

Święta Gertruda odmówiwszy trzy modlitwy, jakich ją sama Maryja Panna nauczyła obdarowana została wszystkimi zasługami Najświętszej Dziewicy. Wskutek czego Święta była przyozdobioną, że Pan chwały upodobał ją sobie nad wszelki wyraz.

Błogosławiona Panno Maryjo! Proszę Cię przez tą niewinność i czystość, jakie Boskiemu Synowi w żywocie Twoim Pańskim ulubiony zgotowały przybytek, wyjednaj mi modlitwami swymi oczyszczenie od wszelkiej zmazy grzechowej. Amen.

Błogosławiona Panno Maryjo! Proszę cię przez tą głęboką pokorę, dla której wywyższona zostałaś nad chóry anielskie i wszystkich świętych, spraw, aby modły Twoje zastąpiły wszystkie niedoskonałości moje. Amen.

Błogosławiona Panno Maryjo! Proszę Cię przez tą miłość nieoszacowaną, przez którą złączyłaś się z Bogiem, spraw, abym za Twoim wstawieniem się wyjednała sobie u Boga obfitość różnych zasług. Amen.