MODLITWY

RÓŻANIEC KRWI JEZUSA

Różaniec ten ma 33 czerwone paciorki przypominające o tym, że całe życie Jezusa brało udział w zbawczej ofierze Jego Krwi-od obrzezania do otwarcia boku włócznią. Powtarza się w sposób medytacyjny Modlitwę Pańską, aby ofiarować się razem z Jezusem Ojcu Niebieskiemu dla zbawienia świata. Te 33 "Ojcze Nasz" są podzielone na siedem tajemnic odpowiednio do siedmiu przelań Krwi Chrystusa (każda tajemnica ma pięć Ojcze Nasz, a ostatnia trzy). Jak Jezus przelał swoją Krew z miłości do Ojca i do wszystkich ludzi- -podobnie pragniemy poświecić nasze życie w zaufaniu do Ojca Niebieskiego dla ratowania i uzdrawiania świata.

Na początku różańca - Boże ,wejrzyj ku wspomożeniu memu Panie pośpiesz ku ratunkowi memu. Chwał Ojcu... Jak było na początku... na końcu każdej tajemnicy - Chwała Ojcu... Jak było na początku... Ciebie Panie, prosimy wspomóż sługi swoje Które odkupiłeś swoją Przenajdroższą Krwią. Przy rozważaniu różańca można wybrać jedną z tajemnic, cytaty z biblii, rozważanie albo modlitwę, podając intencje. Można po tajemnicy i przeczytaniu cytatu biblijnego zostawić chwilę ciszy i dać okazję do spontanicznych intencji.

TAJEMNICA I

Pan Jezus przelał krew podczas obrzezania. Gdy nadszedł dzień ósmy i należało obrzezać Dziecię, nadano mu imię Jezus (Łk.2, 21). Panie Jezu, dziękujemy Ci za Krew przelaną podczas obrzezania. W posłuszeństwie poddajesz się przepisom i tradycjom Starego Testamentu, chociaż jesteś Panem. Przyjmujesz swoje człowieczeństwo jako pokorny sługa, aby pokazać nam drogę zbawienia, drogę naszego udziału w dziele odkupienia

Ojcze Przedwieczny
5 x "Ojcze Nasz"

TAJEMNICA II

Pan Jezus przelał krew podczas modlitwy w Ogrójcu. Pogrążony w udręce jeszcze usilniej się modlił, a Jego pot był gęsty jak krople krwi, sączące się na ziemię
(Łk 22, 44)

Panie Jezu, razem z Tobą pragniemy modlić się w Ogrodzie Oliwnym. Razem z Tobą przeżywajmy lęk, niepewność, słabość fizyczną psychiczną, duchową... Rozumiemy Ciebie i pragniemy rozumieć lepiej tych, którzy dzisiaj cierpią jak Ty. Razem z Tobą i razem z nimi pragniemy wołać - "Ojcze, nie moja wola ,lecz Twoja niech się stanie"!

Ojcze Przedwieczny...
5 x "Ojcze Nasz"...

TAJEMNICA III

Pan Jezus przelał krew podczas biczowania. Wówczas uwolnił im Barabasza ,a Jezusa kazał ubiczować i wydał na ukrzyżowanie. (Mt 27, 26)

Panie Jezu, rozważamy w duchu ogromne cierpienia Twojego biczowania. Tym, co bolało Ciebie najbardziej, była niesprawiedliwość -Piłat wiedział, że jesteś niewinny. Ale Ty, Jezu, wziąłeś na siebie całą niesprawiedliwość tego świata.

Ojcze Przedwieczny...
5x "Ojcze Nasz"...

TAJEMNICA IV

Pan Jezus przelał krew podczas cierniem koronowania. Ubrali Go w purpurę i uplótłszy wieniec z ciernia włożyli Mu na głowę. I zaczęli Go pozdrawiać - "Witaj Królu Żydowski. (Mk 15, 17-18)

Panie Jezu czcimy Twoją Krew przelaną podczas ukoronowania cierniem. Ta Krew przypomina nam, że jesteś prawdziwym Królem. Ona pokazuje nam, co znaczy godność, na czym polega prawdziwa szlachetność. Panie Jezu Ty milczysz, ale Twoje milczenie nie jest wyrazem zamknięcia się. Milczysz, bo kochasz i w tym milczeniu Twoja szlachetność staje się widziana dla nas wszystkich.


Ojcze Przedwieczny...
5x "Ojcze Nasz"...

TAJEMNICA V

Pan Jezus przelał krew na drodze krzyżowej. A On sam dźwigając krzyż wszedł na miejsce zwane "Miejscem Czaszki", które po hebrajsku nazywa się Golgota.
(J 19, 17)

Panie Jezu, dziękujemy za Krew przelaną na drodze krzyżowej. Coraz więcej ran otwiera się na nowo. Spotykasz brutalność otoczenia-ale też delikatność Weroniki. Ona chciała pomóc Tobie, ale co potrafiła uczynić? Znalazła gest serca. A Ty od serca podziękowałeś- dałeś jej swój obraz, swoje "zdjęcie", malowane Krwią.

Ojcze Przedwieczny
5 x "Ojcze Nasz"

TAJEMNICA VI

Pan Jezus przelał krew przy ukrzyżowaniu. Gdy przyszli na miejsce zwane "Czaszką", ukrzyżowali tam Jego i złoczyńców, jednego po prawej, drugiego po lewej Jego stronie. Lecz Jezus mówił "Ojcze przebacz im, bo nie wiedzą co czynią" (Łk 23. 33-34)

Panie Jezu! Przeżywamy w sercu Twoje przybicie do krzyża. Widzimy otwarte rany, widzimy Krew, spływającą na ziemię. Ale tym, co słyszymy, jest Twoje słowo przebaczenia "Ojcze przebacz im bo nie wiedza co czynią". Sam stawiasz się za tymi, którzy traktują Ciebie w tak brutalny sposób. Naucz nas przebaczać-przebaczać do końca, z serca.

Ojcze Przedwieczny...
5 x "Ojcze Nasz"...

TAJEMNICA VII

Pan Jezus przelał krew i wodę przy otwarciu boku włócznią. Lecz gdy podeszli do Jezusa i zobaczyli, że już umarł, nie łamali Mu goleni, tylko jeden z żołnierzy włócznią przebił Mu bok i natychmiast wypłynęła krew i woda. (J 19, 33-34)

Panie Jezu, już "nie żyjesz", a jednak dajesz życie. Żyjesz jeszcze bardziej, bo bliżej Ojca Niebieskiego. Twoje otwarte Serce daje nam Krew i wodę, daje Ducha Świętego, daje nam sakramenty święte. Dziękujemy za Twoje przebite Serce, które nas uczy, że w śmierci miłość daje najwięcej.

Ojcze Przedwieczny...
5 x "Ojcze Nasz"...

Przygotowane przez Ammy