MODLITWY

RĘKA
LINK! DO SERCE
LINK! DO GŁOWA
LINK! DO RĘKA
Jam Jest ręką Boga w działaniu.
Codziennie odnoszę zwycięstwo.

Ma czystość duszy
sprawia zadowolenie,
kroczenie Drogą środka.

Jam Jest bytem Fioletu Płomienia
Jam Jest czystością Boskiego Marzenia.
 


Trzy afirmacje
SERCE,
GŁOWA.
RĘKA
zalecane do codziennego odmawiania.