MODLITWY

PSALM 81

Hymn świąteczny

Kierownikowi chóru. Na melodię z Gat. Asafowy. Radośnie śpiewajcie Bogu, naszej Mocy, wykrzykujcie Bogu Jakuba! Zacznijcie śpiew i w bęben uderzcie, w harfę słodko dźwięczącą i lirę! Dmijcie w róg na nowiu, podczas pełni, w nasz dzień uroczysty! Bo to jest ustawa w Izraelu, przykazanie Boga Jakubowego. To prawo ustanowił On dla Józefa, gdy wyruszył on z ziemi egipskiej. Słyszę język nieznany: "Uwolniłem od brzemienia jego barki: jego ręce porzuciły kosze. W ucisku wołałeś, a Ja cię ratowałem,
odpowiedziałem ci z grzmiącej chmury, doświadczyłem cię przy wodach Meriba. Słuchaj, mój ludu, chcę cię napomnieć: obyś posłuchał Mnie, Izraelu! Nie będzie u ciebie boga obcego, cudzemu bogu nie będziesz oddawał pokłonu. Ja jestem Pan, twój Bóg, który cię wyprowadził z ziemi egipskiej; otwórz szeroko usta, abym je napełnił. Lecz mój lud nie posłuchał mego głosu: Izrael nie był Mi posłuszny. Pozostawiłem ich przeto twardości ich serca: niech postępują według swych zamysłów! Gdyby mój lud Mnie posłuchał, a Izrael kroczył moimi drogami: natychmiast zgniótłbym ich wrogów i obróciłbym rękę na ich przeciwników. Nienawidzący Pana schlebialiby Jemu, a czas ich [kary] trwałby na wieki. Jego zaś bym karmił tłuszczem pszenicy i sycił miodem z opoki".

Open Wide (Psalm 81)