MODLITWY

PSALM 32
(Psalm pokutny)

Wyznanie uwalnia od grzechów

Szczęśliwy ten, komu została odpuszczona nieprawość, którego grzech został puszczony w niepamięć. Szczęśliwy człowiek, któremu Pan nie poczytuje winy, w którego duszy nie kryje się podstęp.

Póki milczałem, schnęły kości moje wśród codziennych mych jęków. Bo dniem i nocą ciążyła nade mną Twa ręka, język mój ustawał jak w letnich upałach. Grzech mój wyznałem Tobie i nie ukryłem mej winy. Rzekłem: "Wyznaję nieprawość moją wobec Pana", a Tyś darował winę mego grzechu.

Toteż każdy wierny będzie się modlił do Ciebie w czasie potrzeby. Choćby nawet fale wód uderzały, jego nie dosięgną. Tyś dla mnie ucieczką: z ucisku mnie wyrwiesz, otoczysz mnie radościami ocalenia.

"Pouczę cię i wskażę drogę, którą pójdziesz; Umocnię moje spojrzenie na tobie. Nie bądźcie bez rozumu niczym koń i muł: tylko wędzidłem i uzdą można je okiełznać, nie zbliżą się inaczej do ciebie".

Liczne są boleści grzesznika, lecz łaska ogarnia ufających Panu. Cieszcie się, sprawiedliwi, i weselcie w Panu, wszyscy o prawym sercu, wznoście radosne okrzyki!

Psalm 32