MODLITWY

PSALM 2

Mesjasz Królem

Dlaczego narody się buntują, czemu ludy knują daremne zamysły? Królowie ziemi powstają i władcy spiskują wraz z nimi przeciw Panu i przeciw Jego Pamazańcowi: "Stargajmy Ich więzy i odrzućmy od siebie Ich pęta!" Śmieje się Ten, który mieszka w niebie, Pan się z nich naigrawa [c], a wtedy mówi do nich w swoim gniewie i w swej zapalczywości ich trwoży: "Przecież Ja ustanowiłem sobie króla na Syjonie, świętej górze mojej". Ogłoszę postanowienie Pana: Powiedział do mnie: "Tyś Synem moim, Ja Ciebie dziś zrodziłem. Żądaj ode Mnie, a dam Ci narody w dziedzictwo i w posiadanie Twoje krańce ziemi. Żelazną rózgą będziesz nimi rządzić i jak naczynie garncarza ich pokruszysz". A teraz, królowie, zrozumcie, nauczcie się, sędziowie ziemi! Służcie Panu z bojaźnią i Jego nogi ze drżeniem całujcie, bo zapłonie gniewem i poginiecie w drodze, gdyż gniew Jego prędko wybucha. Szczęśliwi wszyscy, co w Nim szukają ucieczki.

Psalm 2