MODLITWY

PROŚBA O TARCZĘ ŚWIATŁA PRZED WROGIEM
 

Ojcze Niebieski!
w Imię Jezusa Chrystusa,
umieść mnie w nieprzeniknionym kokonie złotego światła
wokół mojego ciała fizycznego, ciała astralnego, ciała eterycznego
i moich wszystkich innych jednostek energii
i wszystkich niezbędnych składników,
które składają się na kontinuum w czasoprzestrzeni,
linii czasu i wszystkich wymiarów we wszechświecie,
we wszystkich planach egzystencji,
wzmocnij mojego ducha,
aby mógł narodzić się na nowo, już pod Twoją opieką.
Amen.

WIESŁAWA


Prośba o tarczę światła przed wrogiem