MODLITWY

PROTEKCYJNA WIZUALIZACJA
 

<wizualizuj płonący miecz Michała Archanioła w prawym ręku i mów>

W Imię Boga Wszechmogącego ja biorę do ręki Miecz Prawdy i Potęgi Arch. Michała. I proszę bym mogła go użyć w Imieniu Boga przeciw wszystkim złym mocą.

<wyobraź sobie ten miecz 2-3 razy większy i narysuj nim magiczny krąg i zamknij to koło, wypełniając go czystym Złoto-Białym Światłem. Złącz ręce jak do Amen>

WSCHÓD - Potężny Arch. Rafaelu ochraniaj mnie przed wszystkimi złymi mocami teraz i zawsze. 

POŁUDNIE - Potężny Arch. Michale ochraniaj mnie przed wszystkimi złymi mocami teraz i zawsze. 

ZACHÓD - Potężny Arch. Gabrielu ochraniaj mnie przed wszystkimi złymi mocami teraz i zawsze. 

PÓŁNOC - Potężny Arch. Urielu ochraniaj mnie przed wszystkim złymi mocami teraz i zawsze. 

<ciągle trzymając złączone ręce i powoli obracać się w kółko >

Ja akceptuję Pana Boga jako mojego Opiekuna i Protektora i umieszczam Jego Kochające Miłosierdzie wokół mnie teraz i zawsze.

< oddychaj Światłem Boskim i Miłością Boską>

MUR OBRONNY
<modlitwa ochraniająca dla potrzebujących pomocy>

Wysyłam(wysyłamy) teraz obraz wszystkich połączonych ze mną (z nami) osobami, ktorzy potrzebują pomocy (wsparcia, opieki, choroby, klęski żywiołowe, wojny, itd). Każdego z nich otacza ochronna ściana stale umacniana przez Wielką Moc i Miłość Boga. Jam Jest chroni nas i umacnia przed każdym niebezpieczeństwem. Boże oddaje losy jego(ich) w ręce Twoje.

Jam Jest obecnością będącą zwycięstwem. Jam Jest obecnością oczyszczającą drogę. Pozwól przejść Światłu i całej Mocy. Zapanuj teraz i w tej godzinie zmieniając w zwycięski sukces Płomień Niebieskiej Błyskawicy. Niech wybuchnie ten Płomień całą swą istotą i zmieni wszystko w zachodzący kształt Wielkiej Doskonałości i Chluby. Niech się rozpali ogniem i niech otoczy swą mocą cały świat.

Ojcze niech nasza modlitwa popłynie w górę ku Tobie i niech spadnie na nas deszcz Twoich Błogosławieństw. Ojcze wybaw nas (jego-ich) od tego. Niech zadziała Twoja Światłość i niech ten mur obronny nie przepuści zła żadnego.

Niech się tak stanie <3x

Amen