MODLITWY

POMÓŻ MI OJCZE
 

Pomóż mi Ojcze i poprowadź mnie na pastwiska, gdzie płynie czysta woda wieczności. Bądź moim światłem aby mi wskazać drogę. Z Tobą i obok Ciebie pójdę, z Tobą będę rozmawiać aby doznać oświecenia. 

Ojcze ukochany, pozostań we mnie aby mu udzielić pokoju i aby dać mi odczuć Twoją Miłość. Pójdę za Tobą krok za krokiem, z Tobą pozostanę. Oświeć mnie,  kochaj mnie. Bądź ze mną teraz i na zawsze. Amen.