MODLITWY

PIECZĘĆ ZŁOTEGO KRZYŻA

Dotknąć czoła - W Imię Ojca.
Splotu słonecznego - Bądź Królestwo Twoje
Prawego ramienia - I Potęga.
Lewego ramienia - I Chwała.
Złożyć ręce - Na wieki wieków, Amen


Jest Wielka Moc i Potęga Boskiego Chrystusa we mnie,
którą ja się otoczyłem(am) teraz w Boskim Kole - Jego Opieki,
którego nie ośmieli się przekroczyć żadna stopa śmiertelnego błędu.
NIGDY!

Jam Jest pod kochającą opieką, tutaj <3x>
Ja przywołuję Światło Chrystusa.
Jam Jest czystym i doskonałym kanałem.
Światło i Miłość jest moim opiekunem.
Ja mogę uczynić wszystko z Chrystusem we mnie,
który wzmacnia moje istnienie,
swoją zbroją z Miłości, Światła i Mocy.