MODLITWY

O WOLO BOGAO wolo Boga Wszechmogącego,
Tyś moją rozkoszą, tyś moją radością.
Cokolwiek mi poda rękę Pana mego
Przyjmę z weselem, poddaniem się i miłością.

Wola Twa święta - to moje odpocznienie
W niej zawierza się ma świętość cała,
I całe moje wieczne zbawienie,
Bo pełnić wolę Boga to największa chwała.

Wola Boża - to są jego różne życzenia,
Dusza moja pełni je bez zastrzeżeń,
Bo takie są jego Boskie pragnienia
W momentach, gdy Bóg udziela swych zwierzeń.

Czyń ze mną co ci się podoba - Panie,
Nie stawiam Ci żadnych przeszkód ani zastrzeżeń,
Boś Ty mi rozkosz cała i mej duszy kochanie,
I przed Tobą nawzajem wylewam strumień swych zwierzeń.


Kraków 1 III 1937
s .Faustyna
Trzeci brulionik