MODLITWY

O MARYJO, NIEPOKALANA DZIEWICOO Maryjo, Niepokalana Dziewico,
Czysty krysztale dla serca mojego,
Tyś mocy moja, o silna kotwico,
Tyś tarcza i obrona dla serca słabego.

O Maryjo, Tyś czysta i niezrównana,
Dziewico i Matko zarazem,
Tyś piękna jak słońce, niczym nie zmazana
Nic nie pójdzie w porównaniu z Twej duszy obrazem.

Twa piękność zachwyciła oko Trzykroć Świętego,
Że zstąpił z nieba, opuszczając tron wieczystej stolicy,
I przybrał ciało i krew z serca Twego,
I przez dziewięć miesięcy tając się w Sercu Dziewicy.

O Matko, Dziewico, nikt nie pojmie tego,
Że Bóg niezmierzony staje się człowiekiem,
To tylko motyw miłości i niezgłębionego Miłosierdzia Jego,
Przez Ciebie Matko - dane nam żyć z Nim na wieki.

O Maryjo, Matko Dziewico i Bramo Niebieska,
Przez Ciebie przyszło nam zbawienie,
Wszelka łaska przez Twoje ręce dla nas tryska,
A wierne naśladowanie Ciebie uświęci mnie jedynie.

O Maryjo, Dziewico - Lilio najśliczniejsza,
Serce Twe dla Jezusa było pierwszym tabernakulum na ziemi,
I to dlatego, że pokora Twoja była najgłębsza,
I dlatego wyniesionaś nad chóry anielskie i nad świętymi.

O Maryjo, słodka Matko moja,
Oddaję Ci duszę, ciało i biedne me serce,
Bądź strażniczką życia mego,
A szczególnie w śmierci godzinie, w ostatniej walce.

(77) Jezu ufam Tobie.


Rok 1937, 1 styczeń.
S. Faustyna.