MODLITWY

O JEZU MÓJO Jezu mój, z ufnością ku Tobie
Wiję wieńcy tysiące i wiem,
Że rozkwitną wszystkie,
I wiem, że rozkwitną wszystkie, kiedy je

Oświeci Boskie Słońce.

O Wielki Boski Sakramencie,
Który kryjesz samego Boga,
Jezu, bądź ze mną w każdym momencie,
A serca mego nie obejmie trwoga.


Wilno,28 VII 1934 rok
Pierwszy brulionik.
ME SERCE CIĄGNIE...

Me serce ciągnie, gdzie mój Bóg ukryty,
Gdzie dzień i noc pozostaje z nami
Białą Hostią spowity.
Kieruje całym światem, obcuje z duszami.

Me serce ciągnie, gdzie mój Pan się ukrywa,
Gdzie Jego miłość wyniszczona,
Lecz serce me czuje, że to jest woda żywa,
To mój Bóg żywy, choć kryje Go zasłona.


s. Faustyna od Najświętszego Sakramentu
ze Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia.


Wysławiaj duszo moja, niepojęte Miłosierdzie Boże,
wszystko na Jego cześć ...


Kraków, dnia 10 II 1938
szósty brulionik