MODLITWY

NOWENNA ZAWIERZENIA NAJŚWIĘTSZEMU SERCU JEZUSA

O, Panie Jezu Chryste, Twojemu Najświętszemu Sercu powierzam tę intencję... Spójrz tylko na mnie i uczyń to, do czego nakłania Cię Twoje Serce... Niech Twoje Najświętsze Serce zdecyduje...  Liczę na Nie... Pokładam w Nim ufność... Rzucam się w Jego Miłosierdzie.

Panie Jezu! Ty mnie nie zawiedziesz. Najświętsze Serce Jezusa, ufam Tobie. Najświętsze Serce Jezusa, wierzę w Twoją Miłość do mnie. Najświętsze Serce Jezusa, przyjdź Królestwo Twoje.

O Najświętsze Serce Jezusa, prosiłem o wiele łask, lecz błagam żarliwie o tę. Weź ją, umieść ją w Twoim Najświętszym Sercu. Kiedy Ojciec Przedwieczny zobaczy ją pokrytą Twą Drogocenną Krwią, nie odrzuci jej. To nie będzie już więcej moja prośba, lecz Twoja, o Jezu.  O Najświętsze Serce Jezusa, ufam Tobie. Niech nigdy nie doznam zawodu.

Amen