MODLITWY

NOWENNA DO PRZEMIENIENIA PAŃSKIEGO
 

(skuteczna w wypadkach beznadziejnych - odmawiać przez 9 dni)

1. Jezu, tak jak się przemieniłeś będąc Bogiem a stając się człowiekiem, tak racz przemienić wszystkie utrapienia nasze w pożądane i zbawienne pociechy.

Ojcze nasz ... Zdrowaś ... Chwała Ojcu ...

2. Jezu, tak jak się przemieniłeś na górze Tabor dla utwierdzenia wiary o prawdziwym Bóstwie Twoim, tak racz przemienić wszystkie utrapienia nasze w pożądane i zbawienne pociechy.

Ojcze nasz ... Zdrowaś ... Chwała Ojcu ...

3. Jezu, tak jak się przemieniłeś przy Ostatniej Wieczerzy, gdyś chleb i wino przemienił w Ciało i Krew Swoją Przenajświętszą, tak racz przemienić wszystkie utrapienia nasze w pożądane i zbawienne pociechy.

Ojcze nasz ... Zdrowaś ... Chwała Ojcu ...

4. Jezu, tak jak się przemieniłeś w czasie Męki Swojej gdyś był sinością i Ranami oszpecony, będąc Bogiem nieśmiertelnym, umarłeś za nas, tak racz przemienić wszystkie utrapienia nasze w pożądane i zbawienne pociechy.

Ojcze nasz ... Zdrowaś ... Chwała Ojcu ...

5. Jezu, tak jak się przemieniłeś przy chwalebnym Zmartwychwstaniu Twoim, gdyż pocieszył Matkę Najświętszą, tak racz przemienić wszystkie utrapienia nasze w pożądane i zbawienne pociechy.

Ojcze nasz ... Zdrowaś ... Chwała Ojcu ...

Módlmy się: Panie Jezu, który w Kanie Galilejskiej przemieniłeś wodę w wino, a w drodze do Damaszku przemieniłeś Szałwa w Pawła, przemień nasze dusze, umysły i serca. aby stały się Świątyniami Ducha Świętego. Przemień nasze marne i grzeszne życie na życie w świątyni i miłości dla Chwały Twojej i ratowania dusz. Amen.