MODLITWY

NOWENNA DO NIEPOKALANEGO SERCA MARYI
 

Przyjdź Duchu Święty, napełnij serca Twych wiernych i zapal w nich ogień Twej miłości. Ześlij Ducha Twego a powstanie życie. I odnowisz oblicze ziemi.

Boże, któryś serca ludzi światłem Ducha Świętego oświecił, daj nam w tymże Duchu wszystko co dobre poznać i pociechą Jego zawsze się weselić. Przez Chrystusa Pana Naszego. Amen.

O Serce Niepokalane Matki Boga mojego, chwalebny Przybytku Trójcy Przenajświętszej, cieszę się i pozdrawiam z pokorą najgłębszą. Przez tą miłość najczystszą i najgorętszą jaką pałało Twe Serce, o Maryjo od pierwszych chwili istnienia mego, rozpal oziębłe serce moje i napełnij je najżarliwszą miłością do Boga i ku ludziom. Udziel im również łaski, o którą Cię jak najusilniej proszę.

Zdrowaś Maryjo...

O Matko pięknej miłości, zapal me serce żarem serca Twego. O Serce Niepokalane Matki Boga mojego, niezgłębiona przepaści pokory, która sprowadziła Jezusa do łona Twojego, błagam Cię, zmiażdż pychę i wyniosłość serca mego. Obdarz mnie tą cnotą, bez której nie mogę podobać się Najświętszemu Synowi Twojemu. Udziel mi również łaski, o którą Cię jak najusilniej proszę.

Zdrowaś Maryjo...

O Najczystsze Serce Maryi Panny, uproś mi u Serca Jezusa czystość i pokorę serca. O Serce Niepokalanej Matki Boga mojego, całe jaśniejące czystością i niewinnością oczyść serce moje ze wszystkich grzechów i niedoskonałości, strzeż zmysłów moich, bym nigdy najmniejszą nawet dobrowolną winą nie zasmuciła Syna Twojego. Udziel mi również łaski, o którą Cię jak najusilniej proszę.

Zdrowaś Maryjo...

Przez Twoje Niepokalane Poczęcie, o Maryjo, oczyść ciało moje i uświęć duszę moją.

Amen