MODLITWY

NAJŚWIĘTSZA MARYJA PANNA - FATIMA
 

W roku 1917 w Fatimie w Portugalii Matka Najświętsza objawiła się trójce dzieci: Franciszkowi, Hiacyncie i Łucji. Przychodziła przez kolejnych 6 miesięcy od maja do października, każdego 13 - nastego dnia miesiąca. W sierpniu piękna Pani pojawiła się później, gdyż 13 - nastego dzieci były uwięzione.

Ukazując się po raz drugi 13 czerwca Matka Boża zapowiedziała, że niedługo zabierze Hiacyntę i Franciszka do Nieba a Łucję pozostawi, gdyż Jezus pragnie posłużyć się nią, aby ustanowić na świecie Nabożeństwo Jej Niepokalanego Serca.

Tego dnia dzieci ujrzały Niepokalane Serce Maryi znieważone przez grzechy ludzkości, co symbolizowały otaczające je ciernie.

Innym razem Matka Boża prosiła o ofiarowanie modlitw i cierpień w intencji grzeszników.

" ... Módlcie się, módlcie się za dusze i dokonujcie umartwień za grzeszników, bo wiele dusz idzie do piekła, bo nikt nie chce się umartwiać za nic i za nimi wstawiać ..."

Dzieci ujrzały także przerażającą wizje piekła. Matka Boża powiedziała do nich.

" ... Widzieliście piekło, do którego, trafiają dusze biednych grzeszników. Aby ich zbawić, Bóg chce ustanowić na świecie nabożeństwo do Mego Niepokalanego Serca. Jeśli uczynią to, co wam powiem wiele dusz się zbawi i zazna pokoju.

Przybędą aby zażądać poświęcenie Rosji Mojemu Niepokalanemu Sercu i zadość czyniącej Komunii w pierwsze soboty miesiąca. Jeśli wysłuchają moich próśb Rosja nawróci się i zapanuje pokój ... "

NABOŻEŃSTWO PIERWSZYCH SOBÓT MIESIĄCA

Matka Boża: " ...Bóg chce ustanowić na świecie nabożeństwo do Mego Niepokalanego Serca. Kto je przyjmie, temu ofiaruje zbawienie dla ozdoby Bożego Tronu ... " (Fatima 1917)

Zgodnie z zapowiedzią Matka Boża ukazała się siostrze Łucji ponownie już po śmierci Franciszka i Hiacynty 10 grudnia 1925 r. w Pontevedra (Hszpania), tym razem z dzieciątkiem Jezus. W czasie tego objawienia po kolacji, Maryja zwróciła uwagę na Jej Niepokalane Serce otoczone cierniami a Jezus powiedział:

"... Współczuj Sercu swojej Najświętszej Matki, które jest ukoronowane cierniami, jakie przez cały czas niewdzięczni ludzie weń wbijają a nie ma nikogo kto uczyniłby zadośćuczynienia, żeby owe kolce wyrwać ... "

Wtedy Matka Boża wezwała do podjęcia wynagradzającego Nabożeństwa pierwszych sobót miesiąca.

"... Spójrz moja córko, na moje serce ukoronowane cierniami, które niewdzięczni ludzie bez ustanku wbijają w Nie przez swoje bluźnierstwa i brak wdzięczności. Przynajmniej ty staraj się mnie pocieszyć. W godzinę śmierci obiecuję przyjść na pomoc z łaskami potrzebnymi do zbawienia tym, którzy przez 5 miesięcy w pierwsze soboty odprawią spowiedź, przyjmą Komunię Świętą, odmówią jeden Różaniec i przez 15 minut rozmyślania nad 15 tajemnicami różańcowymi towarzyszyć mi będą w intencji zadośćuczynienia ... "

13 września 1939r. Nabożeństwo pierwszych sobót miesiąca uzyskało aprobatę kościoła i rozwija się żywiołowo na całym świecie. Przez to Nabożeństwo wynagradzamy 5 różnych zniewag i bluźnierstw raniących Niepokalane Serce Maryi:

1. Bluźnierstwo przeciwko Jej Niepokalanemu Poczęciu.
2.
Bluźnierstwo przeciw Jej Dziewictwu.
3.
Bluźnierstwo przeciw Jej Boskiemu Macierzyństwu i nieuznawanie w Niej Matki ludzi.
4.
Znieważanie czynione przez tych, którzy wpajają w serca dzieci obojętność, pogardę, a nawet odrazę do Niepokalanej Matki.
5.
Obrazę czyniona przez tych, którzy znieważają Ją w Jej Świętych wizerunkach.

PIEŚŃ

Z dalekiej Fatimy donośnie brzmi dzwon,
zjawienie Maryji ogłasza nam on.

Ave Maryja, Ave Maryja,
o Fatimska Panno Maryjo.

Śpieszmy więc wszyscy wśród zmartwień i trosk,
by w ręce Twe złożyć niepewny nasz los.

Dziewica przecudna w koronie dębów,
Jej płaszcz jak śnieg biały,
Różaniec w ręku.

Objawi się dzieciom, uśmiechem darzy,
choć smutek i troska przebija z twarzy.

Skąd jesteś o Pani, pytają dzieci.
Ja z nieba przybyłam, upomnieć ludzi.

By Boga już więcej nie obrażali,
ze grzechy i zbrodnie pokutowali.

Za radą Twą Pani, przejęci żalem,
błogosławimy wciąż Boga by wstrzymał karę.

Niesiemy swe modły do Tronu Pana,
przez Serce Twe Czyste Niepokalana.

Pragniemy nieść krzyże i doświadczenia,
przyjmując je w duchu wynagrodzenia.

Różaniec , pokuta i umartwienia
są naszym ratunkiem i ocaleniem

Vancouver
11 May 2007

WIESŁAWA