MODLITWY

MÓDLMY SIĘ DO BOGA

Za wszystkich, którzy szukają po omacku, aby Go znaleźli.
Za tych, co mniemają, że posiadają Boga, aby go szukali.
Za wszystkich, co lękają się przyszłości, aby zaufali.
Za wszystkich, którzy się załamali, aby zdobyli nową szansę.
Za wszystkich, którzy wątpią, aby nie zwątpili.
Za wszystkich, którzy błąkają się zagubieni, aby znaleźli się w domu.
Za samotnych, aby spotkali człowieka.
Za wszystkich, którzy cierpią jakikolwiek głód, aby zostali nasyceni.
Za tych, co są syci, aby poznali, co to znaczy głód.
Za tych, którzy dobrze się mają, aby nie zamykali swego serca.
Za potężnych i możnych, aby zrozumieli swoją kruchość.
Za wszystkich, którzy żyją na tym świecie pomiędzy nadzieją a bojaźnią.

Módlmy się do Boga!

F. Cromphout