MODLITWY

MODLITWY ŚW. IGNACEGO LOYOLIDuszo Chrystusowa

Duszo Chrystusowa, uświęć mnie.
Ciało Chrystusowe, zbaw mnie.
Krwi Chrystusowa, napój mnie.
Wodo z boku Chrystusowego, obmyj mnie.
Męko Chrystusowa, wzmocnij mnie.
O dobry Jezu, wysłuchaj mnie.
W ranach swoich ukryj mnie.
Nie dozwól mi oddalić się od Ciebie.
Od nieprzyjaciela złośliwego broń mnie.
W godzinie śmierci mojej wezwij mnie.
I każ mi przyjść do siebie,
abym ze świętymi Twoimi chwalił Cię
na wieki wieków. Amen.

Modlitwa przygotowawcza zwyczajna

W modlitwie przygotowawczej należy Boga,
naszego Pana, prosić o łaskę,
żeby wszystkie moje zamiary, czyny i prace
skierowane były wyłącznie ku służbie
i chwale Jego Boskiego Majestatu.

Odwieczny Panie wszystkich rzeczy

Odwieczny Panie wszystkich rzeczy!
Oto przy Twej łaskawej pomocy ofiaruję się w obliczu
nieskończonej dobroci Twojej
i przed chwalebną Matką Twoją
i wszystkimi świętymi dworu niebieskiego.
Chcę i pragnę i taka jest moja dobrze przemyślana decyzja,
byle to tylko było ku lepszej służbie Tobie
i większej Twojej chwale,
że Cię będę naśladował w znoszeniu wszystkich zniewag,
w pogardzie i całkowitym ubóstwie,
tak rzeczywistym jak duchowym,
jeżeli Twój najświętszy Majestat zechce mnie wybrać
i przyjąć do takiego rodzaju życia i stanu.

Zabierz Panie i przyjmij

Zabierz, Panie, i przyjmij całą moją wolność,
pamięć moją, mój rozum i całą moją wolę,
wszystko, co mam i co posiadam.
Ty mi to, Panie, dałeś, Tobie to zwracam.
Wszystko jest Twoje.
Rozporządzaj tym według Twojej woli.
Daj mi tylko miłość Twoją i łaskę,
a to mi wystarczy.WIESŁAWA