MODLITWY

MODLITWA ZBAWIENIA

Boże, potrzebuję Ciebie w swoim życiu, 
chcę Ciebie i uznaję Twojego Syna Jezusa Chrystusa, 
który oddał swoje życie dla mnie na Krzyżu, na Kalwarii. 

Panie Jezu, przyb±dĽ w moje życie teraz! 
Panie, zamieszkaj w moim sercu i b±dĽ moim Królem, 
moim Zbawicielem! 

Panie, przebacz mi i przyjmij moj± ofiarę, 
od tego dnia będę kontrolować swój grzech, własne pragnienia, 
i pójdę za Tob± przez wszystkie dni mojego życia. 

Chcę być w Twoich rękach i kroczyć z Tob±
do Ciebie wzdychać, ¶miać się i płakać 
w ¦więte Imię Twoje, Jezusa Chrystusa. Amen.

WIESŁAWA


Modlitwa zbawienia