MODLITWY

MODLITWA ZABEZPIECZAJĄCA LUDZKOŚĆ
PRZED ZAPOWIADANĄ WIZJĄ ZAGŁADY ŚWIATA

Modlitwa zabezpieczająca ludzkość przed zapowiadaną wizją zagłady świataOto jestem ( ... ) trwając w pokorze przed Tobą, Ojcze,
proszę, oddal przepowiedniami snutą zagładę świata.

Niechaj Twa Miłość, Mądrość i Moc stan myśli
ludzkich przyozdobi w nową szatę wizji zbawczych.
O, niechaj Doskonała Moc Tworzenia przyoblecze świat
w Nową Myśl w łagodnym zejściu Ducha. Niechaj w śnie
ludzkim przeobrażenia dokona Bóg w Trójcy Jedyny.

Niechaj Twa, Ojcze i Synu i Duchu Święty, fizycznie nieodgadniona
Siła Dokonania władzą Niebieskiej Ręki wysubtelni każde ludzkie
serce na odbiór Miłości, Mądrości i Mocy, Wiem, Wierzę
i Widzę w system pojęć w sobie zawartych.O, niechaj Miłość, Mądrość i Moc oraz Wiem, Wierzę i Widzę w Bogu
zawarte, spójność tworząc, uwznioślają ludzkie umysły, serca i dusze.
O, Stwórcza Siło Mocy Bożej, świat tonie w magmie zła,
dziękując za świętą ablucję mocą Twą zlewaną,
prosimy, błagamy, uaktywnij w nas - Ludzie Twym umiłowanym -
Nową Myśl, w każdym bez wyjątku sercu stwórz
wentyl zachwytu nad Jednością z Tobą.

Jezu Chryste, dzień każdy zbliża nas w dotyk Twoich świętych Ran,
w Tobie Ojciec ukazał światu zbawczą męką Twą Nową Myśl miłowania,
nową wizję świata, nowe poznanie siostry i brata.
Ja jestem jedno z Twych dzieci. Pozwól mi, o pełna miłości
Siło Przebaczenia, prośbę mą w pokorze i z miłością przedstawić.

Przez Miłosierdzie Twe, Jezu Chryste, przez mękę, krzyż i Zmartwychwstanie
Twoje, nie poczytując mi natarczywości, proszę, zmiłuj się nad nami.
Tobie są znane nasze imiona, w Tobie zawarta wiedza o nas,
w miłosierną miłość wchłoń zło i przemień w dobro.
Postawę zastraszania w bezwzględną ufność przemień,
prosimy Cię, ochroń Matkę Ziemię i Cud Życia na niej.

Ojcze, błagamy Cię, Wiemy, Wierzymy i
Widzimy Cud Miłosierdzia Twego jako spełniony.
Ty, Ojcze, znasz "czasy i chwile", "o dniu owym lub godzinie
nikt nie wie, ani aniołowie w niebie, ani Syn, tylko Ojciec"
.
Zatem tylko Ty, Ojcze, mocen jesteś powstrzymać Oś
Czasu prowadząc nas w cudowny obraz Bojaźni Bożej.Niech się stanie POKÓJ.
Niech się stanie PRZYJAŹŃ OGÓLNOLUDZKA.
Niech się stanie TERAZ CUD MIŁOŚCI TWEJ
trwałym pojęciem OBECNOŚCI TWEJ w nas.

Ojcze, Ojcze nasz ...

Weronika