MODLITWY

MODLITWA ZA POLSKĘ

Polska - nowa rzeczywistość przerosła wszystkich ludzi. To co dzieje się obecnie na polskiej ziemi to już nie jest łagodne kołysanie wiatru zraszane delikatnym oczyszczającym deszczem. To jest cała eksplozja tragicznych wydarzeń. Dotyka to nas wszystkich bez względu, gdzie mieszkamy!

Wyraźnie widać, że w Polsce kończy się jakiś okres, stąd te kaskady tragicznych zdarzeń. Jeszcze ludzie nie opłakali własnych strat a już czują w swoich nozdrzach zapach nowego. Jeszcze tego nie rozpoznają, nie rozumieją i miota nimi strach, niepokój, rezygnacja.

Katastrofa lotnicza samolotu prezydenckiego, po której cały kraj został okaleczony, i wielka powódź, która odebrała ludziom normalne życie zbiegły się prawie w tym samym czasie.

Już nie proszę tylko WZYWAM wszystkich polaków na całej kuli ziemskiej, bez względu na swoją przynależność: polityczną, religijną, społeczną do wspólnej modlitwy za naszą Ojczyznę!!!

W naszej Polsce, na naszych oczach dokonują się potężne zmiany. Polska stoi na progu czegoś nowego?! Czym większe cierpienie tym większe zmiany, tym większa obudzi się radość w chwili zmartwychwstania. Ale i od nas wszystkich zależy jak się ukształtuje polskie jutro! Nie możemy bezczynnie siedzieć i oczekiwać tylko Boskiego zmiłowania!

Wzywam również wszystkich ludzi dobrej woli o pomoc materialną dla powodzian. My, którzy ciągle coś mamy zapewnijmy im swoją ochronę i wsparcie!

Przebudźmy swoje serca, wesprzyjmy naszą ofiarą i modlitwą wszystkich tych, którzy dzisiaj stoją na ruinach własnych domów, gospodarstw i niech potok naszych modlitw wniesie w ich serca nadzieję i wiarę, niech da siłę do dalszego życia. Niech nasze modlitwy poruszą Serce Boga, niech Bóg obdarzy Polskę i wszystkich jej mieszkańców swoim błogosławieństwem, niech ześle swój róg obfitości i potok darów, które uspokoją ludzkie utrapione serca.

Prosimy cię Panie Boże nie o luksusy tylko o chleb powszedni, pokój, miłość, spokój, mądrego przywódcę, który będzie mężem rozważnym, który przyczyni się do odbudowy naszej okaleczonej Ojczyzny.

Pan jest Wielki, Pan słucha każdego i kto Go szczerze prosi wysłucha i obdarza światłem, które jest rozkoszą duszy.

Z góry dziękujemy Ci Boże i całkowicie wierzymy w Twoją Moc!
Niech się tak stanie!

Amen.
 

WOŁANIE O ŚWIATŁO ANIOŁA STRÓŻA POLSKI

Aniele Stróżu Polski, przedziwny Przewodniku i Opiekunie narodu polskiego!
Razem z moim Aniołem Stróżem zwracam się do Ciebie,
który w świetle Bożym widzisz zamiary jakie ma Bóg względem naszego polskiego narodu.
Oświecaj mojego Anioła Stróża, abym otwierając się na jego natchnienia,
nie tylko myślał o własnym zbawieniu, ale troszczył się o zbawienie wszystkich rodaków,
a przez to przyczynił się do zbawienia wszystkich ludzi.
Ukochany nasz Obrońco, wstawiaj się za wszystkimi Polakami,
abyśmy w życiu rodzinnym, gospodarczym, politycznym i kulturalnym
otwierali drzwi Chrystusowi Panu, naszemu Bogu i Zbawcy.
Proś, aby Krew Jezusa Chrystusa broniła nas i całą naszą Ojczyznę od ataków szatana.
Wstaw się do swej Niebieskiej Królowej, Matki Jezusa i naszej duchowej Matki,
aby Polska na zawsze pozostała świętym królestwem Jezusa i Maryi.
Amen
 

KORONKA DO ANIOŁA STRÓŻA POLSKI

Boże wejrzyj ku wspomożeniu memu.
Panie pospiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku teraz i zawsze i na wieki wieków Amen.

1. Święty Aniele Stróżu Polski, który pośredniczysz
u Boga w sprawach naszej Ojczyzny - wpływaj
na rządzących, aby rządy swe sprawowali w trosce
o dobro Polski i wszystkich Polaków,
zwłaszcza najbiedniejszych . Amen
Ojcze nasz...Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu...
Przez wstawiennictwo Anioła Stróża Polski
-Panie Zastępów, zmiłuj się nad nami.

2. Święty Aniele Stróżu Polski, który przedstawiasz
nasze prośby Bogu, pomóż, prosimy, zachować
nasze chrześcijańskie wartości w każdej, nawet
najtrudniejszej sytuacji, w jakiej znajdzie się nasza
Ojczyzna. Amen
Ojcze nasz...Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu...
Przez wstawiennictwo Anioła Stróża Polski
-Panie Zastępów, zmiłuj się nad nami

3. Święty Aniele Stróżu Polski, który działasz mocą daną
ci od Boga, wpływaj na mass media, aby służyły Prawdzie
i Miłości, rozbudzając we wszystkich Polakach
wartości duchowe, moralne i patriotyczne. Amen
Ojcze nasz...Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu...
Przez wstawiennictwo Anioła Stróża Polski
-Panie Zastępów, zmiłuj się nad nami.

4. Święty Aniele Stróżu Polski, który stajesz w obronie
najsłabszych, chroń wszystkie dzieci i młodzież przed
deprawacją i działaniem szatana, który czyha na ich
niewinność. Amen
Ojcze nasz...Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu...
Przez wstawiennictwo Anioła Stróża Polski
-Panie Zastępów, zmiłuj się nad nami.

5. Święty Aniele Stróżu Polski, który pomagasz rozwijać
posiadane zdolności, wpływaj na wszystkich twórców
i artystów, aby ich praca i działalność służyły
wszystkiemu co dobre w oczach Boga. Amen
Ojcze nasz...Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu...
Przez wstawiennictwo Anioła Stróża Polski
-Panie Zastępów, zmiłuj się nad nami.

6. Święty Aniele Stróżu Polski, który wpływasz na
naszych Aniołów Stróżów - udzielaj wszystkim
Polakom potrzebnych natchnień, byśmy zawsze
umieli dokonywać właściwych wyborów dla
dobra naszej Ojczyzny i dusz nieśmiertelnych. Amen
Ojcze nasz...Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu...
Przez wstawiennictwo Anioła Stróża Polski
-Panie Zastępów, zmiłuj się nad nami.

7. Święty Aniele Stróżu Polski, który jesteś
duchem miłującym ludzi, naucz nas wzajemnej
miłości ku sobie i przebaczenia tym, którzy nas
skrzywdzili. Amen
Ojcze nasz...Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu...
Przez wstawiennictwo Anioła Stróża Polski
-Panie Zastępów, zmiłuj się nad nami.

8. Święty Aniele Stróżu Polski, który wypraszasz potrzebne
łaski dla naszej Ojczyzny - wyjednaj u Boga pomoc dla
głodujących, bezdomnych, bezrobotnych; przyjdź z nadzieją
do tych, którzy utracili już wszelką nadzieję. Amen
Ojcze nasz...Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu...
Przez wstawiennictwo Anioła Stróża Polski
-Panie Zastępów, zmiłuj się nad nami.

9. Święty Aniele Stróżu Polski, który znasz wszystkie nasze
narodowe wady i grzechy - wyjednaj nam u Boga łaskę
przebaczenia przez nieskończone Jego Miłosierdzie. Amen
Ojcze nasz...Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu...
Przez wstawiennictwo Anioła Stróża Polski
-Panie Zastępów, zmiłuj się nad nami.
Amen.

Ważne wydarzenia w dniu 13 - 19 czerwca 2010 - Modlitwy za Polskę

Organizowane jest Jerycho Różańcowe, to znaczy, że będziemy odmawiać różaniec przez siedem dni NON-STOP każdego dnia przez 24 godziny. Potrzeba minimum 48 osób, każda osoba po pół godziny odmawiałaby część różańca, czyli 5 dziesiątek z danej tajemnicy.

Link do strony organizatorów modlitwy za Polskę: LINK!