MODLITWY

MODLITWA ZA JAPONIĘ

Żyjemy w czasach kiedy świat zmierza w kierunku oczyszczenia. Biblia ostrzega nas, że wszystko co może być poruszone zostanie wstrząśnięte. Ziemia poruszy się pod naszymi stopami, wszyscy poczujemy to fizycznie i duchowo.

Czy można to zmienić?

Czy pomoże potęga modlitwy?

Wiele tragedii udało się uniknąć poprzez modlitwę wiernych. Wiele klęsk zostało oddalonych, wiele burz zostało rozproszonych, trzeba tylko prosić Boga i trwać wiernie w swojej wierze.

Gdzie nie ma modlitwy, nie ma odpowiedzi.

W ostatnich dniach w Japonii znowu zatrzęsła się ziemia, ale tym razem dużo mocniej, a zaraz po tym nastąpiła następna katastrofa, niszczycielskie tsunami. Tysiące ludzi zginęło, tysiące ludzi zostało bez dachu nad głową, bez wody, pożywienia, odzieży.

Dzisiaj módlmy się za tych, którzy tego najbardziej potrzebują. Prośmy Boga, aby uspokoił japońską ziemię; po piątkowym trzęsieniu ziemi w skali 8.9 przyszły następne wstrząsy, w ciągu dwóch kolejnych dni Japonia doświadczyła ich przeszło 300. Wczoraj ponownie wystąpiło zagrożenie następną falą tsunami. Na szczęście alarm odwołano. W czasie piątkowego wstrząsu zostały uszkodzone reaktory atomowe i cały czas trwa desperacka walka, aby usunąć kolejne awarie reaktorów. Zwiększa się z godziny na godzinę poziom radioaktywności, co zagraża już nie tylko Japonii i sąsiadom, ale całemu światu. Po wczorajszej drugiej eksplozji jest coraz wyższy poziom promieniowania, przedostają się na zewnątrz cząsteczki radioaktywne.

Módlmy się, aby zatrzymać tę siłę,
która niefortunnie została wyzwolona.
Módlmy się za zmarłych i zaginionych.
Módlmy się za chorych i strapionych.
Módlmy się za ich bezpieczeństwo,
wielu z nich znalazło się w obliczu śmierci.
Módlmy się, aby wszyscy bezdomni znaleźli schronienie,
zarówno fizyczne jak i duchowe.

Módlmy się za tych co stracili wszystko,
lub ponieśli ogromne straty w czasie klęski żywiołowej.

Wielu z nich nie zobaczy już członków swoich rodzin, przyjaciół, bliskich.
Módlmy się, aby powstrzymać u nich depresję i potężną beznadzieję.
Boże weź całą Japonię w swoją opiekę.

A my wszyscy powinniśmy pamiętać, aby uważnie słuchać Ducha Świętego, co ON mówi do nas, to przez Niego idą do nas objawienia, sny, wizje, które nas informują o zbliżających się katastrofach, niebezpieczeństwach. Bóg nas zawsze ostrzega.

Boże, Ojcze nasz,
uznajemy Twoją opiekę, nad nami i naszymi rodzinami.
W ufności i miłości wzywamy o pomoc i prosimy o Twoje wsparcie
w tych dniach śmierci i zniszczenia, w których Ty przypominasz nam,
że nasz świat nie jest doskonały, a niebo nie jest na ziemi.

Właśnie o tym co jakiś czas informuje nas Matka Ziemia,
to my dokonujemy na niej nadużyć, nie szanujemy Natury.
Natura się broni, działa zgodnie ze swoją prawdą.
Uwalnia swoją ukrytą siłę i oczyszcza się,
a człowiek powinien już wiedzieć, że ciężko z nią wygrać.

Nasza modlitwa jest także naszą modlitwą nawrócenia.
Kiedy jesteśmy w potrzebie i rozpaczy
przypominamy sobie Boże o Tobie,
ale ufamy Twojej Boskiej Opatrzności,
wierzymy w Twoją Mądrość i Miłosierdzie
i wznosimy do Ciebie błagalne modlitwy.

Boże, pobłogosław wszystkich,
którzy wyciągają do Ciebie ręce,
pomóż również tym, którzy o Tobie zapomnieli,
oni potrzebują schronienia, ubrania i pożywienia.

Ojcze Wszechmogący,
wznosimy nasze serca do Ciebie
i dzisiaj prosimy za tych ciężko zranionych na ciele i duszy,
których dotknęła naturalna katastrofa.

Boże, powstrzymaj i ten żywioł,
stworzony przez rękę ludzką,
który zagraża życiu całej ludzkości.
Boże pobłogosław i chroń nas wszystkich.

Matko Boża módl się za nami.
Amen.
Boże Ojcze,
łączymy się we wspólnej modlitwie
i prosimy o Boską interwencję
w celu złagodzenia trzęsień ziemi i naturalnych katastrof.

Wzywamy potężne Imię Chrystusa,
prosimy Cię Jezu,
zatrzymaj śmiercionośne promieniowanie
i inne szkodzące nam czynniki,
otocz nas swoją najsubtelniejszą miłością.

Módlmy się do Matki Bożej,
wstaw się nasza Matko za nami
do Miłosiernego Boga,
aby nam wszystkim przebaczył.

Niech nas Dobry Bóg wszystkich błogosławi
i weźmie pod swoją opiekę.
Boże prosimy Cię o to
i dziękujemy w Imię Jezusa Chrystusa.
Amen.


14 March 2011

WIESŁAWA


New dramatic video: Tsunami wave spills over seawall, smashes boats, cars


Japan Earthquake: Helicopter aerial view video of giant tsunami waves