MODLITWY

MODLITWA ŚW. FRANCISZKA Z ASYŻU
 

Panie uczyń mnie narzędziem swojego pokoju. Pozwól mi zasiać miłość tam, gdzie szaleje nienawiść. Wiarę, gdzie króluje zwątpienie. Nadzieję, gdzie wkradła się rozpacz. Światło, gdzie panują ciemności. Radość w miejsce smutku. O Boski Mistrzu, udziel mi tej łaski.