MODLITWY

MODLITWA O ZDROWIE DO FIOLETOWEGO PŁOMIENIA
 

1. Przygotowanie. Wybierz problem zdrowotny, w, który chcesz skierować Fioletowy Płomień. Może być zdjęcie tej osoby... albo wizualizować miejsce, gdzie znajduje się ten problem.

2. Ześrodkowanie. Skup całą swą energię na sercu. Możesz położyć rękę na sercu. Zrób kilka głębokich oddechów aż poczujesz się spokojny(a) zrelaksowany(a).

3. Modlitwa otwierająca. Powiedz głośno następującą modlitwę.

Mocą Światła i Miłości w moim sercu proszę by Fioletowy Płomień został skierowany w następującą sytuację zgodnie z Wolą Boga.

Opisz konkretne warunki, które chcesz uzdrowić.

4. Wizualizacja. Skoncentruj się na obrazie Fioletowego Płomienia. Zamknij oczy i ujrzyj ten obraz w umyśle. Zobacz jak Fioletowy Płomień otacza i przenika twe serce. Skieruj Fioletowy Płomień ze swojego serca w okoliczności, które wcześniej wymieniłeś( posłuż się obrazem - zdjęciem) Połóż lewą rękę na sercu a prawą na obrazie. Wizualizuj, jak Fioletowy Płomień przepływa z twojego serca po dłoni do miejsca wymagającego leczenia. Zobacz jak Fioletowy Płomień rozpuszcza wszelaką chorobę, jak przywraca harmonię i zdrowie.

5. Afirmacja. Ciągle utrzymujesz ten obraz w swoim umyśle, powtarzaj następujące afirmacje przez kilka minut. Mów je głośno, rytmicznie, energetycznie.

1.
JAM JEST Fioletowym Płomieniem, uzdrawiającym we mnie teraz.
JAM JEST Fioletowym Płomieniem, Światłu jedynie się kłaniam.
JAM JEST Fioletowym Płomieniem w potężnej kosmicznej mocy.
JAM JEST Światłem Bożym jaśniejący w każdej godzinie.
JAM JEST Fioletowym Płomieniem jaśniejącym jak słońce.
JAM JEST Świętą Bożą mocą uwalniającą każdego.

2.
JAM JEST perfekcją Boga
w ciele i duszy
JAM JEST obecnością niosącą
zdrowie i pełnię wszystkim.

Atomy, komórki, elektrony
wewnątrz mego ciała
Niech doskonałość nieba
spłynie bosko cała.6. Modlitwa końcowa.

Powiedz następującą modlitwę głośno.

Jestem wdzięczny(a) Boże za przesłanie światła w moją istotę. Proszę by działanie Fioletowego Płomienia poszerzyło się i przyniosło uzdrowienie i pocieszenie wszystkim potrzebującym. Proszę chroń mnie i wszystkich, którzy służą światłu. Niech moje modlitwy i afirmacje zostaną spełnione zgodnie z Twoją Świętą Wolą.

Niech się tak stanie <3x>

Amen