MODLITWY

MODLITWA O POWRÓT DO DOMU OJCA
 

Ojcze Niebieski,
usuń ode mnie wszystko co mi może zaszkodzić,
utrudnić dostęp do Ciebie,
nie pozwól zakłócić słów mojej modlitwy,
którą wysyłam w Twoim kierunku.
W Imię Jezusa Chrystusa,
proszę o wysłanie tego, o co tu dzisiaj proszę dla każdego,
kto żyje w Jedności z Bogiem.

Ojcze Niebieski,
i proszę, ożyw serca zatwardziałe,
aby rozpoznały Twoją Prawdę,
zawróć na właściwe drogi wszystkie zagubione owce,
przywróć wszystkie owieczki do jednej zagrody.
Modlę się za tych zagubionych
w Imię Jezusa Chrystusa. Amen.

WIESŁAWA


Modlitwa o powrót do domu Ojca