MODLITWY

MODLITWA O POKORĘ
 

Boże, który sprzeciwiasz się pysznym i dajesz łaskę pokornym, udziel nam cnoty prawdziwej pokory, jakiej przykład dał wierny Twój Syn Jednorodzony, abyśmy pychą nie wywoływali Twego gniewu, lecz przez pokorę otrzymywali dary Twej łaski. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.