MODLITWY

MODLITWA O ODDALENIE KATASTROFO mój Jezu, nasz Królu i Wybawicielu
Ty powiedziałeś:
proście a będzie wam dane,
szukajcie a znajdziecie,
kołaczcie a otworzą wam.

Kiedy bowiem kto prosi otrzymuje,
a kto szuka znajduje
a kto kołacze temu otworzą.

Ojcze nasz...
Zdrowaś Mario...
Chwała Ojcu...

O Sekretne Serce Jezusa,
ufam i wierzę Tobie!

O mój Jezu, nasz Królu i Wybawicielu
Ty powiedziałeś:
wszystko o co poprosicie Ojca
w moim Imieniu, On da wam.

Ja proszę Boga - Ojca w Twoim Imieniu
o błogosławieństwo dla Polskiej Ziemi
w tych ciężkich dla niej chwilach.

Ojcze nasz ...
Zdrowaś Mario ...
Chwała Ojcu ...

O mój Jezu, nasz Królu i Wybawicielu
Ty powiedziałeś:
niebo i ziemia przeminą
a moje słowa nie przeminą nigdy.

Ja znalazłam siłę i moc Twoich sekretnych słów,
ja proszę Boga Ojca w Twoim Imieniu
o oddalenie wszystkich katastrof
nękających Polską Ziemię i jej mieszkańców.

Ojcze nasz...
Zdrowaś Mario...
Chwała Ojcu...

O Sekretne Serce Jezusa,
pełne Miłosierdzia i Współczucia,
weź w swoją obronę
wszystkich pokrzywdzonych.

O Królu nasz i Wybawicielu,
chroń, chroń, chroń nas
przez błyskawicę swojej Miłości.

Chroń, chroń, chroń nas
swoją Wszechpotężną Mocą.

Chroń, chroń, chroń nas
przez twoje Sekretne Światło.

Chroń, chroń, chroń nas
przez Twoją Wielkość i Chwałę.

Zapieczętuj nas na zawsze
w Twoim Sekretnym Sercu.
Jestem wdzięczna ci Boże
za przesłanie światła w naszą stronę.

Proszę, niech się rozszerzy na wszystkich potrzebujących.
Niech zatrzyma wszystkie kataklizmy, które nękają nasz naród.
Niech przyniesie uzdrowienie i pocieszenie wszystkim strapionym.

Boże chroń nas wszystkich!
Niech nasze modlitwy zostaną spełnione zgodnie z Twoją Świętą Wolą.
Niech spadnie na naszą Polską Ziemię deszcz Twoich błogosławieństw!

Amen.