MODLITWY

MODLITWA O MĄDROŚĆ
 

Boże ojców i Panie miłosierdzia, któryś wszystko uczynił swym słowem i w mądrości swojej stworzyłeś, daj mi mądrość, co z Tobą tron dzieli. Wyślij ją z niebios świętych, i ześlij od tronu swej chwały, by będąc przy mnie, pracowała ze mną, i żebym poznał, co jest Tobie miłe. Ona bowiem wie i rozumie wszystko, będzie mi mądrze przewodzić w moich czynach i ustrzeże mnie w chwale swojej. Amen.