MODLITWY

MODLITWA O DWANAŚCIE OWOCÓW DUCHA ŚWIĘTEGO
 

Duchu Święty Boże, miłości przedwieczna Ojca i Syna! Racz zesłać mi owoc: miłości, abym Cię godnie kochał: radości, abym się świętą pociechą napełnił: pokoju, dla zupełnego duszy mej ukojenia, owoc cierpliwości dla cierpliwego znoszenia wszystkich doświadczeń. Udziel mi gorliwości w pracy i w służbie Bożej: dobroci, która by mnie czyniła miłym dla wszystkich: mądrości abym umiał unikać grzechów: łagodności, abym z pokorą wszelkie zło od bliźnich moich przyjmował. Ześlij mi owoc wiary, abym mocno wierzył słowu Bożemu: skromności, abym się przykładnie we wszystkim zachowywał: wstrzemięźliwości i czystości, abym zachował ciało w świętości, jak należy się Twojemu przybytkowi. Spraw, abym zachowując serce czyste na ziemi, zasłużył oglądać Ciebie w niebie i cieszyć się z Tobą na wieki. Amen.

O Duchu Święty, daj mi w nieszczęściu cierpliwość, w szczęściu pokorę, w pokusach zwycięstwo, w smutku pociechę, w pracy posilenie, w tęsknocie ochłodzenie, w bólach i niemocy poddanie, przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, który z Tobą i z Ojcem, Bóg w Trójcy Jedyny żyje i króluje wiecznie. Amen.