MODLITWY

MODLITWA KU CZCI NAJDROŻSZEJ KRWI JEZUSA CHRYSTUSA

O Krwi Najdroższa, o Krwi Odkupienia -
napoju życia z Nieba nam dany.
O Zdroju Łaski, o Ceno Zbawienia.
Ty grzechowe leczysz rany.

Tyś w Jezusowym kielichu zamknięta
abyś nas wszystkich życiem napawała.
abyś dla świata, Krwi Boska, Prześwięta
- Miłosierdzie wybłagała.

O Krwi Najdroższa, przez Serce Przeczyste
- gdzie twoje źródło miałaś na tej ziemi
cześć Tobie niesiem - dzięki wiekuiste
z Aniołami, ze Świętymi.