MODLITWY

MODLITWA CZELÓW INDYJSKICH
 

Wchodzę dzisiaj we wszystkie rzeczy zatopiony(a) całkowicie w Bogu i w Bożą obfitość. Zwycięski Chrystus trwa zjednoczony z Bożą obfitością i z każdą czynnością tego dnia. Wiem teraz, że jestem najwyższym dziecięciem Bożym. Każde moje poruszenie dzisiaj znużone jest w Bogu i Jego Boskiej Miłości, Boże! Boże! Wielki promień miłości płynie przez każdy atom całej mej istoty.

Jestem czystym złotym Płomieniem Bożym. Spływa ten Boski Płomień przez moje fizyczne ciało. Zwycięski Chrystus pozdrawia Cię, Boże, Ojcze mój. Pokój, pokój, pokój!
Wielki Pokój Boży zwycięża.