MODLITWY

MODLITWA
LINK! DO MODLITWA - WIERSZE

Modlitwa i jej potęga czynią więcej dla ludzi aniżeli  jakakolwiek inna walka. Jest ona potężnym fundamentem życia nie tylko w religijnego. W życiu doświadczamy często cudownych zdarzeń jak również słuchamy świadectw innych ludzi, którzy mówią o wielkiej mocy modlitwy. My wszyscy mamy w rękach potężną broń. Nie jesteśmy bezsilni a tym środkiem jest właśnie modlitwa.

Maryja - Matka Jezusa

w wielu swoich objawieniach nawołuje świat do modlitw, aby zatrzymać zło, przemoc, wojny i idące kataklizmy. Woła o poprawę życia i powrót na drogę modlitwy - do połączenia się z Bogiem. Płacze krwawymi łzami (Syrakuzy, Akita, Naju). Przychodzi zawsze tam, gdzie trzeba pomoc i ratować ludzi. Nieustanna modlitwa nie pozwoli zginąć światu, powstrzyma wszystkie nieszczęścia i wynagrodzi tym gorliwym ofiarodawcom co jej nie szczędzą i miłością osłabiają złe mocei składają Bogu potężne własne zasoby miłości utkanej z modlitwy.

Zła energia zwana szatanem chce zniszczyć świat i ludzi. W tej walce wspiera nas bardzo mocno Jezus, Maryja i sam Bóg. Wielu ludzi nie wierzy w istniejącą siłę zła, nie wierzy, że tam..."na górze" toczy się walka. Jest ona tak wielka aż jej wstrząsy targają Ziemią. A ta ludzka niewiara jest największą bronią szatana. Bo właśnie o to mu chodzi aby w niego nie wierzyć.

Mówi Jezus:

"... Dzięki twoim aktom wynagrodzenia i gorliwym modlitwom ofiarowanym Mi z miłości możesz powstrzymać nieszczęścia, które właśnie mają nadejść, możesz powstrzymać klęski naturalne..." (zeszyty Vassuli Ryden -20.10.90r. "Prawdziwe życie w Bogu"). Również Maryja prosi o modlitwę różańcową. Ta modlitwa to silna broń, odmawiaj ją codziennie. Każdy paciorek różańca jest ważny dla Ziemi i dla nas wszystkich.

Maryja:

"...wzywam was do modlitwy o pokój. Bądźcie gorliwi dla pokoju ... zaczynajcie od postu o chlebie i wodzie w każdy piątek. Zapomnieliście, że dzięki postowi i modlitwie możecie oddalić nawet wojnę i zawiesić prawa natury..." (Midziugorje,  02.07.82).

Nigdy nie jest za późno na modlitwę. Bóg nie przechodzi obojętnie obok naszych próśb. Zrozum, że los świata kryje się w kilku zaledwie słowach i ty jesteś tym, który może go zmienić na lepsze.

Nie chodzi  aby cały dzień spędzać na modlitwach ale aby pamiętać o połączeniu z Bogiem w każdej chwili podczas pracy, spoczynku i innych zajęć. Jest to forma cichej kontemplacji - bardzo ważnej dla człowieka i tak mało praktykowanej.  

Kontenplacja - trwanie w Bogu, łączenie się z nim za pomocą własnego ducha. Uświadom sobie, że Bóg jest obecny w naszym życiu w każdej chwili. Kto tak czyni żyje życiem w światłości.
 
Jeśli wszystko czynisz z miłością Bóg cię nie pozostawi, usłyszy każde twoje słowo. Więc módl się sercem, wyrażaj głęboko własne myśli, wyrażaj skruchę, proś o wybaczenie za własne błędy i proś też Boga o łaski dla siebie. Możesz szukać w Niebie pośredników, świętych aby pomogli w twojej modlitwie. Nie odmówią.

Pamiętaj, twoja rozmowa z Bogiem ma być przyjacielska. Ty się Go nie bój! Jak również nie galopuj ! Zwolnij - miej czas na modlitwę. Bog ma czas dla ciebie!

Jezus mówi: "...wznieś oczy ku niebu i módl się w ciszy,  jak ja się modliłem do Niego- do Mojego Ojca. Tylko ty i On w wielkiej ciszy ... twarzą w twarz.

RÓŻANIEC

Sznury  modlitewne z paciorkami do liczenia powtarzających się zwrotów modlitwy są nam znane nie tylko z religii katolickiej. Spotykamy je w hinduizmie, buddyzmie i islamie. Bardzo często widzimy w modlitwach powtarzające się zwroty i refreny, np. w Psalmach.
 
Są to słowa Wielkiej Mocy. Powtarzane wielokrotnie jeszcze bardziej potęgują działanie.

Różaniec jest znany od dawna. Ale pierwszy dokument jemu poświecony został wydany 30 maja 1478 roku przez papieża Sykstusa IV. Pierwszym miejscem, w którym zaczęto masowo odmawiać różaniec było bractwo różańcowe przy kościele Dominikanów w Kolonii. Za odmawianie tej modlitwy na przestrzeni wieków wielu straciło swoje życie poprzez męczeńską śmierć.

ŚWIĘTA FILOMENA

Nie tak dużo ludzi zna historię Świętej Filomeny. Jest Ona patronką Żywego Różańca. Imię Filomena pochodzi z greckiego, Philomenes, Philos - drogi, miły, menos - siła życiowa, męstwo.

Była dzieckiem modlitwy. Jej rodzice, bogaci rzymianie długo nie mieli dziecka - narodziła się w ich późnym wieku. Byli poganami, ale bardzo prosili Boga o potomka. Zetknęli się nawet z grupą ówczesnych chrześcijan w rzymskich katakumbach, prosząc na wszystkie możliwe sposoby aby Bóg zesłał im dziecko. Kiedy narodziła się im dziewczynka nazwano ją córką światła - po grecku - Umiłowana.

Po narodzeniu Filomeny jej rodzice przyjęli wiarę chrześcijańską. Od najwcześniejszych lat dużo się modliła a od jedenastego roku życia poświęciła swoje życie tylko Bogu. W 13 roku życia ginie męczeńską śmiercią z rąk cesarza Dioklecjana, który zapragnął ją poślubić i uczynić cesarzową. Rodzice nalegali by przyjęła tą propozycję. Lecz ona odmówiła. Cesarz zapałał wielkim gniewem i z pełnego miłości kochanka przerodził się w wielkiego prześladowcę. Zakuł ją w kajdany, uwięził w lochu i przez 40 dni nie pozwolił jej dawać ani jedzenia ani wody. Codziennie ją odwiedzał i miał nadzieję, że ona zmieni zdanie. Cierpiała bardzo, 37-go  dnia tej męczarni ukazała się jej Matka Boża i zapowiedziała następne męczarnie. Obiecała pomoc, swoją i Archanioła Gabriela. Czterdziestego dnia Filomenę ubiczowano. Następnie po tej karze wrzucono ją do lochu aby tam dokonała żywota. Jak mówią zapiski Bóg przysłał Jej 2-ch aniołów, którzy całkowicie ją uleczyli, przywrócili do sił i życia.

Zdumienie Dioklecjana było wielkie. Ponownie prosił ją o rękę, odmówiła. Wtedy zaprowadzono ją nad Tybr, przywiązano jej do szyi żelazną kotwicę i została wrzucona głową w dół w nurt rzeki. Kotwica jednak się urwała a Filomena płynęła z nurtem wody i została wyrzucona na brzeg.

Żołnierze Dioklecjana strzelali do niej z strzałami z luków. Strzały przeszywały jej dziecięce ciało lecz Filomena nadal żyła. Cesarz od nowa ją uwięził i rozpoczął nowe tortury. Wtedy zaczął szemrać lud. Dioklecjan bał się zamieszek i kazał ściąć Filomenę. Poniosła śmierć 10 sierpnia o godz. 3-ciej. Jej grób w katakumbach Pryscyllijskich nosi jej imię i symbole męczeństwa, palmę, lilię, trzy strzały i kotwicę.

Ten grób odkryto w 1802 roku, znaleziono w nim kryształowy wazonik z jej krwią. Do dziś ma wygląd złota, drogocennych kamieni i srebra. Te katakumby stały się miejscem cudownym. Następują tam cudowne uzdrowienia.

Mało kto wie, że Filomena jest patronką naszych czasów, patronką sakramentów świętych, nieszczęśliwych rodzin, pomaga w finansach, zrozumie w każdej potrzebie. jest patronką Żywego Różańca.

Proś ją aby cię wspierała w twojej potrzebie. Jej olśniewające cuda wprawiają w wielkie zdziwienie. Wizerunki małej Świętej znajdują się w kościołach na całym świecie. A Jej wstawiennictwo u Boga za ciebie zsyła obfite łaski.

2006 rok

WIESŁAWA