MODLITWY

MIŁOSIERDZIE PAŃSKIE...Miłosierdzie Pańskie wyśpiewywać na wieki
Będę przed wszystkim ludem,
Bo ono jest największym przymiotem Boga,
A dla nas nieustannym cudem.
Wytryskujesz z Troistości Bożej,
Lecz z jednego miłowanego łona;
Miłosierdzie Pańskie okaże się duszy
W całej pełni, gdy spadnie zasłona.
Z źródła Miłosierdzia Twojego o Panie,
Płynie wszelakie szczęście i życie;
A więc wszystkie stworzenia i twory
Wyśpiewujcie pieśń Miłosierdzia w zachwycie.
Wnętrzności Miłosierdzia Bożego otwarte dla was,
Przez żywot Jezusa na krzyżu rozpięty;
Nie powinieneś wątpić ani rozpaczać grzeszniku,
Ale ufać Miłosierdziu, bo i ty możesz zostać święty.
Dwa zdroje wytrysnęły w kształcie promieni
Z Serca Jezusowego.
Nie dla Aniołów ani Cherubów, Serafinów,
Ale dla zbawienia człowieka grzesznego.

O wola Boża, bądź
moją miłością.


BÓG I DUSZE

O Jezu, Boże utajony
Serce moje Cię czuje
Choć kryją Cię zasłony.
Ty wiesz, że Cię miłuję

Wilno, 24 XI 1935
s. M. Faustyna
od Najświętszego Sakramentu
Drugi brulionik