MODLITWY

MIŁOŚĆ BOGA

Bóg Stwórca Nieba i Ziemi nie wymaga od nas dużo a prawidłowa postawa człowieka wobec Boga otwiera zrozumienie na wiele rzeczy tak duchowych jak i ziemskich. Wygrywają ci, którzy ufnie oddają się w ręce Boga, ci którzy proszą aby ich prowadził jak dziecko i napełniał olbrzymią miłością. Olbrzymia miłość jest największym darem Boga jaką może otrzymać człowiek. Nie wszyscy rozpoznają Boga, nie wszyscy wierzą w Jego istnienie.

Potężnym narzędziem w szukaniu Boga jest modlitwa. Tylko dzięki modlitwie możemy znaleźć Boga, odnaleźć Go we wszystkim co nas otacza. Szczere pragnienie poznania Boga otworzy serce człowieka, zanurzy go w Boskiej Miłości.

Święci zawsze mówili:

"Trzeba się zawsze modlić i nie ustawać w modlitwie".

Modlitwa pełna szczerości ściągnie na człowieka wszystkie Dary Boże, wspomoże w życiu. Jeśli nie mamy czasu na długie modlitwy należy żyć w kontemplacji, szukać Boga we wszystkich stworzeniach i innych darach Boskiej Miłości. Niech każdy dar natury mówi nam o Bogu; promień słońca, mały strumyk, powiew wiatru i krople deszczu.

Szukaj a znajdziesz ...

Bóg wychodzi nam na przeciw, kocha wszystkie swoje dzieci a człowiek powinien się nauczyć rozpoznawać Boga. Dzień w dzień spotykamy Go na każdym kroku; w tańcu, w śpiewie, w pracy, w szkole, Bóg ma wielkie pragnienie pomagać człowiekowi ...

ale w czystej i pięknej formie!

Zwróćmy więc uwagę na własne oczyszczenie, nauczmy się wybierać to co dobre, wyzwólmy się od wszystkiego co brzydkie i nieczyste a wtedy sam Bóg zbliży się do nas. Każdy kto tak postępuje wcześniej czy później poczuje Jego obecność, Jego bliskość i Jego działanie w swoim życiu.

Są osoby, które wychodzą z siebie aby przypodobać się Bogu. Kiedy mają czyste serca Bóg szybko zaszczyci ich swoją obecnością, ujawni im swój nieskończony byt. Są i tacy, którzy pragną darów Bożych w egoistyczny sposób. Musimy wiedzieć, że tylko szukanie Boga i korzystanie z jego darów w czysty sposób otworzy drzwi naszego serca. Bóg patrzy czy niesiemy pomoc słabszym, jak działamy w stosunku do bliźniego.

Czy potrafimy podzielić się własnym darem, ... czy nim handlujemy?

Nie czekaj na niedzielę aby się pomodlić w swoim kościele, nie ograniczaj kontaktu z Bogiem do jednego dnia, nie zubożaj własnego życia. Kto chce otrzymać Wszechmocną i Miłosierną dłoń Boga musi błyszczeć własnym pozytywnym światłem we wszystkich swoich codziennych czynnościach. Człowiek całe życie powinien przeżywać więź z Bogiem, nie tylko w chwilach szczególnej modlitwy, wspaniale jest trzymać z Nim cały dzień kontakt.

"... Nie bierzcie wzoru z tego świata, lecz przemieniając się przez odnowienie umysłu, abyście umieli rozpoznać jaka jest Wola Boga, co jest dobre, co Bogu przyjemne i doskonałe... " (Rzym.12:2)

Jak rozpoznać Wolę Boga?
Jak ją wykonać?

Bóg nigdy nie da szczegółowego prowadzenia bez względu na naszą posiadaną mądrość. Sami musimy znaleźć do Niego drogę. Wprzódy musimy prosić aby Bóg nam ją pokazał, następnym krokiem będzie; szukać prowadzenia w zależności od sytuacji, szukać Słowa Bożego i Jego Mądrości. Kiedy poznamy już Wolę Bożą musimy czynić w ten sposób aby ją wypełnić. Tylko jeden Bóg wie co najlepsze jest dla każdego indywidualnie.

Jak znaleźć drogę?

"... Naucz mnie czynić Twoją Wolę Boś Ty moim Bogiem..."
(Psalm 143:10)

Pierwszym krokiem jest modlitwa, więc proś słowami modlitwy czy swoimi własnymi.

Jak zrozumieć Wolę Boga?

Poznanie mądrości Boga i jego zamiarów w stosunku do każdego człowieka można otrzymać przez posłuszeństwo i odnowę swojego umysłu za pomocą modlitwy. Przez modlitwę otrzymujemy spokój serca a spokój budzi duchową mądrość, właściwe rozpoznanie swojego życia. Dopiero wtedy do serca wniknie wielka radość i poznanie Woli Bożej. Musimy wiedzieć, że Bóg prowadzi ludzi tylko we właściwym kierunku. Kto wybiera drogi Boga każdego dnia staje się jaśniejszy i silniejszy. Nie można też koncentrować się na jednym aspekcie w poznaniu Boga, nie można brać tej drogi na skróty. Wzrastanie duchowe jest długoletnim procesem i nie da rady stosowanie magicznych zaklęć aby go pośpieszyć.

Błogosławiony jest człowiek, który rozmawia z Bogiem. Taka komunikacja jest natchnieniem, adoracją Boga w sercu. W codziennym życiu możemy oddać Bogu własne troski, własne sprawy, w ten sposób wyłączymy się chociaż na krótko od własnych problemów, wyciszymy zmysły. Nasza rozmowa - modlitwa powinna płynąć z głębi serca, powinna być prosta, bezpretensjonalna, nie potrzeba używać zbyt wiele słów. Z Bogiem można też pomilczeć, tylko być w Jego obecności, doświadczyć milczącego przebywania u Jego boku.

Modlitwa Jezusa, którą nauczył apostołów jest krótka i prosta a przecież zawiera w sobie wszystko czego potrzebuje człowiek.

Owocem modlitwy jest życie w miłości w służbie dla innych, realizują się nasze cele. Modlitwa jest wielką osłoną przed ciężką chwilą, smutnym wydarzeniem w naszym życiu. W miarę przybliżania się do celu jakim jest Bóg zauważamy, że ten cel zaczyna się coraz bardziej oddalać. Jest to zupełnie normalne. Bóg daje człowiekowi więcej czasu na udoskonalenie samego siebie ... musi uwierzyć w Miłość Boga.

Bóg zawsze zdumiewa człowieka, który oczekuje od Niego wszystkiego a te oczekiwania stają się wielką niespodzianką, większą niż sobie może wyobrazić, więc należy być ufnym i pokornym, nie dźwigać na sobie brzemienia lęku, że Bóg o nas zapomniał.

Bóg kocha prawdziwą miłością, kruszy w człowieku mury nieufności. trudno znaleźć ją u ludzi, ileż wynika z niej rozczarowań. Jedynie Miłość Boga jest szczera jakiej człowiek nawet nie potrafi sobie wyobrazić.

Chcesz aby twoja modlitwa była w pełni wysłuchana?

Znajdź swoje ciche schronienie, usiądź w zacisznym miejscu, wsłuchaj się w otaczającą cię ciszę i spróbuj znaleźć tam Istotę Boga.

Czy jest coś w twoim życiu ważniejsze od Boga?

W naszym życiu wszystko zależy od Boga, tylko On decyduje o losach naszego dalszego życia. Uświadomienie sobie, że mamy w każdej chwili kogoś tak bliskiego pozwala nam rozwijać skrzydła, myśleć bardziej optymistycznie. Idziemy przez życie z uśmiechem ... bo przecież sam Bóg prowadzi nas za rękę.

Wszędzie i o każdej godzinie można oprzeć się na Miłości Boga. Taki mur nie może się zawalić ... z jednej tylko przyczyny, jest zbudowany z Najczystszej Miłości.

Vancouver
2 Aug. 2008

WIESŁAWA