MODLITWY

MARANATHA

Przyjdź, Panie Jezu!
Zapraszam Cię do serca mego
i proszę nie bądź tylko moim gościem
Bądź gospodarzem
a ja będę od tej pory sługą twoim
już na zawsze
... tylko z Tobą
mogę wrócić do Domu mego
do Krainy Szczęśliwości,
gdzie ulice wybrukowane są złotem.

Tu na ziemi życie pojawia się i znika
a ja przed Tronem Twoim
będę trwać na wieki.
Przyjdź, Panie Jezu, weź mnie do domu.
Maranatha.

7. Nov. 2011
Vancouver

WIESŁAWA