MODLITWY

KORONKA ZA OJCZYZNĘ, ZA ŚWIAT

APEL DO NARODU POLSKIEGO

Słowa Pana Jezusa do Rozalii Celakównej: "Koronka, którą dałem wam jest łaska i ratunkiem dla waszej Ojczyzny, ma wielką moc. Odejdzie Szatan z waszej Ojczyzny, gdy będziecie odmawiać tą koronkę. Córko moja, widzisz te czarne plamy zakrywające twoją Ojczyznę? Aby grzech rozlał się po całej twojej Ojczyźnie, staczacie się w przepaść, coraz szybciej idziecie w OTCHŁAŃ. Chcę, aby w każdy piątek mamy kościołach Wszystkich, przed Moim Obliczem, była odmawiana ta koronka, przed Msza św. Codziennie w domach przed apelem o 21.00."


KORONKA

Wierzę w Boga,
Ojcze nasz,
Zdrowaś Maryjo (3 razy),
Chwała Ojcu.

Na paciorku Dużym: Przez Niepokalane Serce Matki Twojej, dla cierpiącego Serca Twego, miej miłosierdzie dla nas i dla naszej Ojczyzny.

Na paciorkach Małych: Przez cierpiące Serce Twoje, miej miłosierdzie dla nas i dla naszej Ojczyzny.

Na koniec koronki: Przez Niepokalane Serce Matki Twojej, dla cierpiącego Serca Twego, miej miłosierdzie dla nas i dla naszej Ojczyzny (3 razy). Panie zmiłuj się nad nami i nad naszą Ojczyzną.


KORONKA W INTENCJI CAŁEGO ŚWIATA

Wierzę w Boga,
Ojcze nasz,
Zdrowaś Maryjo (3 razy),
Chwała Ojcu.

Na paciorku Dużym: Przez Niepokalane Serce Matki Twojej, dla cierpiącego Serca Twego, miej miłosierdzie dla nas i dla całego świata.

Na paciorkach Małych: Przez cierpiące Serce Twoje, miej miłosierdzie dla nas i dla ... (tutaj wymieniać część świata, zaznaczoną kolorami paciorków (ryc. wyżej).

Na koniec koronki: Przez Niepokalane Serce Matki Twojej, dla cierpiącego Serca Twego, miej miłosierdzie dla nas i dla całego świata (3 razy).

Panie zmiłuj się nad nami i nad całym światem.

Pokój tobie Polsko,
Ojczyzno moja!

(Jan Paweł II)